Regióny Banská Bystrica Žiar nad Hronom

Zápis prvákov do základných škôl v Žiari nad Hronom uskutoční sa uskutoční 1. apríla

Zdroj: TASR / Lukáš Grinaj

ŽIAR NAD HRONOM – Zápis prvákov do základných škôl na školský rok 2021/2022 sa v Žiari nad Hronom uskutoční 1. apríla. V súvislosti s pandémiou nového koronavírusu bude tentoraz bez osobnej prítomnosti detí. Samospráva o tom informuje na svojej webovej stránke.

 

Mesto Žiar nad Hronom vyzýva zákonných zástupcov budúcich školákov, aby deti do školy zapísali elektronicky. „Na stránke školy si rodič nájde elektronickú prihlášku na plnenie povinnej školskej dochádzky, ktorú vyplní a odošle on-line alebo do e-mailovej schránky školy najneskôr do 1. apríla,“ vysvetľuje samospráva s tým, že zápis je možné vykonať aj prostredníctvom aktívnej elektronickej schránky prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky základnej školy.

„Ak technické možnosti neumožňujú zákonnému zástupcovi prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky elektronicky, dostaví sa bez prítomnosti dieťaťa v deň zápisu do školy (1. 4.), vyplní prihlášku a odovzdá ju poverenej osobe v škole,“ uvádza ďalej mesto. Zákonných zástupcov pri osobnom zápise vyzýva na dodržiavanie všetkých protipandemických nariadení.

Samospráva pripomína, že zmenou školského zákona sa od 1. januára 2021 zrušil inštitút odkladu začiatku plnenia školskej dochádzky. Zákonný zástupca teda musí v prípade opodstatneného záujmu o pokračovanie povinného predprimárneho vzdelávania dieťaťa požiadať o toto pokračovanie vedenie materskej školy.