Dobre vedieť Regióny Banská Bystrica

Žarnovica plánuje vybudovať viacero nových priechodov pre chodcov

Žarnovica plánuje vybudovať viacero nových priechodov pre chodcov. Ilustračné foto. ZDROJ: TASR/AP

ŽARNOVICA – Žarnovická samospráva plánuje zvýšiť bezpečnosť chodcov na území mesta vybudovaním viacerých nových priechodov pre chodcov a tiež osvetlením už existujúcich priechodov. Primátorka Alena Kazimírová uviedla, že začali s prípravou projektovej dokumentácie na dobudovanie infraštruktúry alebo presunutie priechodov tak, aby spĺňali všetky bezpečnostné normy.

“Priechody pre chodcov v zmysle platnej legislatívy majú byť osvetlené, nemali by byť vo výjazde a vo vjazde komunikácie,” konštatovala s tým, že úpravy plánujú na viacerých priechodoch na Bystrickej ulici.
Ide o priechody k Strednej odbornej škole Žarnovica, priechod pri odbočke na Ulicu Petra Jilemnického či osvetlenie a presunutie priechodu k nástupišťu autobusovej zastávky, čo bude podľa primátorky bezpečnejšie pre chodcov, keďže teraz nie je od priechodu k nástupišťu vybudovaný chodník.

“Ďalej sa plánuje realizovať osvetlenie a úprava priechodu od parkoviska Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS) cez Bystrickú ulicu,” podotkla Kazimírová s tým, že priechod k neďalekej firme bude potrebné pred realizáciou osvetlenia presunúť tak, aby spĺňal potrebné normy. Posledný priechod na tejto ulici sa podľa jej slov nachádza na križovatke pri SAD, kde plánujú s osvetlením a úpravou.

Samospráva plánuje vybudovať aj nové priechody, a to na Ulici Fraňa Kráľa na mieste medzi bytovými domami a CIZS, a tiež pri tzv. lesáckej bytovke smerom na sídlisko. “V tejto lokalite, v križovatke od pošty, sme pred pár týždňami dobudovali intenzívnejšie osvetlenie, plánujeme s rozšírením križovatky a odstránením zeleného pása popri chodníku,” priblížila primátorka.

Dodala, že posledným investičným zámerom je realizácia regulácie dopravy križovatky na uliciach Dolná a Bystrická s dopravným značením pred obchodnými prevádzkami a osvetlením priechodu.

“Proces prípravy samotnej realizácie je zdĺhavý, aj keď sa to nezdá, keďže po vypracovaní projektovej dokumentácie sa ku nej ešte vyjadruje dopravný inžinier, na niektorých miestach je potrebné urobiť výškopis, potom bude nasledovať verejné obstarávanie na zhotoviteľa priechodov a osvetlenia a až potom samotná realizácia,” poznamenala primátorka.

V letných mesiacoch sa bude podľa nej realizovať aj výstavba novej spevnenej plochy súbežnej s cestou druhej triedy na Bystrickej ulici, a to v úseku od bývalej hlavnej vrátnice do drevárskeho závodu v smere na Žiar nad Hronom.