Regióny Banská Bystrica Top

Zber kuchynského odpadu spravil Banskej Bystrici škrt cez rozpočet. Mesto muselo zvýšiť poplatky

Zdroj: pixabay.com

BANSKÁ BYSTRICA – Zatiaľ čo odborníci vidia za zberom kuchynského odpadu samé výhody a ušetrenie nemalého finančného obnosu za vývoz odpadu na skládku, Banská Bystrica to tak ružovo nevidí. Kvôli zákonným povinnostiam mestu stúpli náklady a to sa odrazilo na peňaženkách občanov. O koľko si touto ,,novinkou” Banskobystričania pohoršili?

 

V Banskej Bystrici sa so zberom kuchynského odpadu začalo s príchodom nového roka a teda 1. januára. Aby mesto zabezpečilo túto povinnosť, rozhodlo sa využiť už existujúcu infraštruktúru zberu biologicky rozložiteľného odpadu. Po informačnej kampani už Banskobystričania vedia, čo do nádob na kuchynský odpad patrí. ,,Mesto komunikovalo prostredníctvom svojich informačných kanálov – web mesta, sociálne siete, všetkým obyvateľom bola do schránok adresovaná informačná brožúra, v ktorej sa píše aj o zbere kuchynského odpadu,” povedala pre Zoznam.sk hovorkyňa primátora mesta Banská Bystrica Zdenka Marhefková.

Kapacity na zber majú

Odpad sa bude vyvážať jedenkrát týždenne. „Banskobystričania sa budú môcť kuchynského odpadu zbaviť prostredníctvom hnedých nádob určených na zber BRO – biologicky rozložiteľného odpadu umiestnených na stojiskách kontajnerov. V zástavbe rodinných domov bude zber kuchynského odpadu prebiehať spoločne do jednej nádoby hnedej, resp. červenej farby so záhradným odpadom. Na sídliskách plánujeme rozmiestniť ďalšie nádoby na tento druh odpadu a zároveň posilniť jeho zber,“ vysvetlil Michal Štúber z oddelenia odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev. O hygienizáciu kuchynského odpadu a čistenie nádob sa postará zmluvný partner mesta.

 

Mesto od 1. januára nabehlo na systém triedenia kuchynského bioodpadu. Zdroj: pixabay.com

Náklady, náklady a opäť náklady

Zber kuchynského odpadu je dôležitý najmä pre naše životné prostredie. Pokiaľ bioodpad skončí v bežnej nádobe na zmesový odpad, začne zapáchať a hniť. Na skládke sa bez prístupu vzduchu rozloží a vytroví skleníkový plyn metán, ktorý sa vo výraznej miere podpisuje na globálnom otepľovaní. Preto si mnoho odborníkov pochvaľuje nové zákonné nariadenia, ktoré prikazujú samosprávam zaviesť triedenie kuchynského odpadu.

Banská Bystrica však hovorí o zvyšovaní nákladov samospráv na zabezpečenie zhodnotenia kuchynského odpadu a jeho hygienizáciu. ,,Zmena zákona o odpadoch, a s tým súvisiaci nárast výdavkov na rozšírenie odpadových nádob i samotný zber a hygienizáciu kuchynského odpadu, sa odzrkadlí na navýšení paušálneho poplatku za komunálny odpad. Navýšenie je aj v dôsledku ďalšej legislatívnej zmeny a zvýšenia sadzby  za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov,” uvádza mesto.

Banskobystričanom sa tak poplatky za komunálny odpad zvýšili o 3,65 eur na osobu.

 

Kvôli triedeniu kuchynského odpadu sa Banskobystričanom zdvihnú poplatky. Zdroj: pixabay.com