Regióny Banská Bystrica Žiar nad Hronom

Žiar nad Hronom posilní opatrovateľskú službu

Ilustračná fotografia, Zdroj: TASR / Henrich Mišovič

BANSKÁ BYSTRICA – V Žiari nad Hronom môžu vďaka úspešnému projektu posilniť opatrovateľskú službu. Dotácia vo výške viac ako 270-tisíc eur umožní samospráve službu rozšíriť až na 21 opatrovateliek zo súčasných 19, o ktoré je v meste veľký záujem. Cieľom projektu, ktorý bude trvať dva roky, je podľa vedúcej Odboru starostlivosti o obyvateľa na mestskom úrade Moniky Minárovej podpora tvorby nových pracovných miest v sociálnych službách. Získané finančné prostriedky použije vedenie mesta na mzdy opatrovateliek.

 

Čakacie lehoty na umiestnenie obyvateľov do pobytových zariadení sú v súčasnosti veľmi dlhé. V poradovníkoch sú desiatky až stovky záujemcov. „Veľa ľudí práve z tohto dôvodu ostáva v domácom, prirodzenom prostredí. O mnohých z nich sa však nemá kto postarať a práve z tohto dôvodu je dopyt po opatrovateľskej službe vysoký,“ konštatuje vedúca.

Realizáciou projektu sa mesto Žiar nad Hronom zameriava na zefektívnenie a modernizáciu súčasných nástrojov v oblasti podpory jednotlivcov a členov rodín, ktorá má smerovať k zlepšeniu dostupnosti, kvality a spôsobu poskytovania sociálnych služieb.

Prostredníctvom zvyšovania kapacít a skvalitňovania poskytovanej služby mesto vytvára a rozširuje flexibilný a efektívny systém sociálnych služieb na komunitnej úrovni. Služby sú poskytované terénnou formou priamo v domácnostiach občanov vyžadujúcich dlhodobú starostlivosť.