Regióny Banská Bystrica Žiar nad Hronom

Žiar nad Hronom zorganizuje tradičné Dni jarnej čistoty

Ilustračná foto. Zdroj: pixabay.com

ŽIAR NAD HRONOM – Mesto Žiar nad Hronom po príchode jari už tradične zorganizuje Dni jarnej čistoty, počas ktorých sa obyvatelia môžu zbaviť nadrozmerného a nebezpečného odpadu. Tento rok sa uskutočnia od 12. do 16. apríla, informuje samospráva na svojej webovej stránke.

 

Počas Dní jarnej čistoty samospráva v spolupráci s technickými službami rozmiestni v rámci mesta veľkokapacitné kontajnery podľa stanoveného harmonogramu vždy od 14.00 do 18.00 h. K veľkokapacitným kontajnerom budú pristavené aj zberné nádoby na bioodpad zo záhrad.

„Veľkokapacitné kontajnery slúžia na zber objemného odpadu, ako je starý nábytok, postele, sedačky, matrace, koberce, parkety, podlahoviny, staré riady a podobne. Ide o odpad, ktorý sa štandardne z dôvodu jeho veľkého rozmeru nezmestí do zberných nádob umiestnených v stojiskách zberných nádob alebo pri rodinných domoch,“ vysvetlilo mesto.

Samospráva pripomína, že do veľkokapacitných kontajnerov je zakázané ukladať triedené zložky odpadu, bioodpad, zmesový komunálny odpad i drobný stavebný odpad, ktorý je nutné odovzdať v zbernom dvore. Mesto zabezpečí aj mobilnú zberňu na odovzdanie nebezpečného odpadu a elektroodpadu. Spolu s asistenciou bude obyvateľom k dispozícii počas celého týždňa pred základnou školou na Ulici M. R. Štefánika od 14.00 do 18.00 h.

„Žiadame obyvateľov o súčinnosť a rešpektovanie zákazov parkovania na vymedzených stanovištiach pre veľkokapacitné kontajnery, a to z dôvodu zabezpečenia operatívneho výkonu zberu a odvozu veľkokapacitných kontajnerov počas Dní čistoty,“ uviedlo mesto s tým, že obyvateľov vyzýva aj na dodržiavanie aktuálnych protipandemických opatrení.