Regióny Banská Bystrica Zvolen

Zvolen: Ľudia môžu pripomienkovať všeobecne záväzné nariadenie o parkovaní

Ilustračná foto. Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

ZVOLEN – Mesto Zvolen zverejnilo návrh všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o parkovaní. Týka sa to dočasného parkovania áut na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií v meste. Návrh VZN zverejňuje samospráva na elektronickej úradnej tabuli na svojej oficiálnej webstránke.

 

Dôvodová správa obsahuje informácie o spôsobe zabezpečenia prevádzky parkovacích miest, výške úhrady za dočasné parkovanie áut či spôsobe jej platenia a preukázania jej zaplatenia. Patria sem aj body, ktoré uvádzajú dobu platenia dočasného parkovania. „Zaplatenie úhrady sa preukazuje dokladom, ktorým môžu byť platný parkovací lístok, parkovacia karta, elektronická parkovacia karta a aj spätná potvrdzujúca SMS správa od mobilného operátora,“ pripomína správa s tým, že sem patrí aj elektronické potvrdenie o zaplatení úhrady, napríklad prostredníctvom mobilnej aplikácie.

Záujemcovia si tiež môžu prečítať, ktoré autá sú oslobodené od platenia za parkovanie. Samospráva pripomína, že obyvatelia môžu svoje pripomienky k VZN posielať do 22. marca. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia je oprávnená vykonávať Mestská polícia Zvolen.

Popri tomto VZN sa v meste bude riešiť aj to, že v polovici tohto roka vyprší desaťročná zmluva medzi samosprávou a spoločnosťou EEI, ktorá vo Zvolene prevádzkuje parkovací systém. „Existujú dve možnosti. Jednou je, že parkovanie bude spravovať mesto, druhou, že to bude robiť niektorá súkromná spoločnosť. Neodmietame žiadnu z uvedených alternatív,” uviedol koncom februára pre TASR zvolenský hovorca Martin Svatuška.

„Nám neprislúcha, aby sme určovali ďalší vývoj v oblasti parkovania vo Zvolene. Spoločnosť EEI má však záujem aj naďalej poskytovať Zvolenu parkovacie služby. Preto sme predložili návrh na predĺženie nájmu,” informovala spoločnosť vo svojom stanovisku.