Regióny Banská Bystrica Zvolen

Zvolenský magistrát opäť chce, aby mu občania vystavili vysvedčenie

ZVOLEN – Zvolenský magistrát sa opäť po roku pýta prostredníctvom mestských novín na spokojnosť obyvateľov mesta s prácou samosprávy a na kvalitu služieb. Podľa Dagmar Weisovej z odboru rozvoja mesta je dotazníkový prieskum jednou z foriem zisťovania spokojnosti občanov, ktorú mesto využíva jednak v rámci zavedeného systému manažérstva kvality, jednak pri hodnotení programu rozvoja mesta.

 

Mesto v prieskume každý rok sleduje, ako sa vyvíja situácia v 16 strategických oblastiach, ako sú napríklad vzdelávanie, kultúra, sociálne služby, cestovný ruch, doprava, životné prostredie a iné. Čím viac odpovedí získa, tým relevantnejšie budú výsledky prieskumu.

Obyvatelia Zvolena môžu vyjadriť svoj názor od júna do 31. júla 2020. Dotazník nie je len vo Zvolenských novinách, ale je dostupný aj elektronicky na webovej stránke mesta. Okrem známkovania od 1 do 5 môžu občania napísať aj konkrétnu pripomienku či návrh na zmenu.

Vlani sa do prieskumu zapojilo 449 respondentov. Ľudia ohodnotili celkovú spokojnosť so službami samosprávy známkou 2,96. Najlepšie dopadla oblasť vzdelávania, voľného času a technickej infraštruktúry a najhoršie dopravná infraštruktúra, ekonomický rozvoj a šport.