Regióny Banská Bystrica

Areál jednej z najstarších slovenských plavární prejde obnovou

Zdroj: www.banskabystrica.sk

BANSKÁ BYSTRICA – Vonkajší areál jednej z najstarších slovenských plavární v Banskej Bystrici na Štiavničkách, s 50-metrovým bazénom, ktorý v roku 2010 kompletne zrekonštruovali, prejde v najbližších mesiacoch rozsiahlou revitalizáciou. Predtým sa pre nedostatok finančných zdrojov nepodarilo obnoviť aj okolie krytej plavárne. Terajšia obnova je financovaná zo získanej vládnej dotácie v objeme 800 000 eur vyčlenenej na podporu organizačného zabezpečenia najväčšieho mládežníckeho podujatia v budúcom roku Európskeho olympijského festivalu mládeže (EYOF 2022).

 

„V uplynulom týždni si vysúťažený zhotoviteľ, spoločnosť ViaStav BB, Banská Bystrica, prevzal stavenisko a dnešným dňom začal s komplexnou revitalizáciou západnej a severnej časti areálu športoviska. Výsledkom stavebných prác bude komfortný a kvalitný priestor určený nielen pre športovcov a športové kluby, ale pre všetkých návštevníkov plavárne,“ zdôraznil v pondelok banskobystrický primátor Ján Nosko.

Ako dodal, cieľom projektu je vybudovať 65 parkovacích miest, verejné osvetlenie, zrealizovať parkové úpravy, osadiť lavičky, odpadkové koše i nový prístrešok na ochranu neďalekého prameňa.

Podľa konateľa spoločnosti ViaStav BB Ľuboša Lieskovského začínajú s prvými búracími prácami a hrubými terénnymi úpravami. Následne zrealizujú dažďovú kanalizáciu, ktorá odvodňuje parkovisko, prekládku plynovodu, a potom budú pokračovať v riešení ihrísk, workoutových prvkov či úpravách terasy.

V areáli pribudne detské ihrisko s hojdačkami, outdoorové prvky i streetballové ihrisko. Sadové úpravy zahŕňajú položenie nového trávnika a výsadbu kríkov, nebude vyrúbaný žiaden strom.

„Som rád, že zhruba po dvoch rokoch projektovania a rôznych námietkach v stavebnom konaní sa nám podarilo sfinalizovať podmienky, pristúpiť k verejnému obstarávaniu na zhotoviteľa a k podpisu zmluvy o dielo s víťazným uchádzačom. V rámci celej revitalizácie sa areál krytej plavárne stane výborným miestom pre šport a relax,“ doplnil Dušan Argaláš, riaditeľ mestskej obchodnej spoločnosti MBB.

Celková výška investície predstavuje po verejnom obstarávaní cez 333 300 eur. Stavebné práce by mali byť ukončené do troch mesiacov.