Regióny Banská Bystrica

Banská Bystrica má veľké plány. Za viac ako milión eur obnoví cesty a chodníky

Zdroj: banskabystrica.sk

BANSKÁ BYSTRICA – Napriek koronakríze mesto Banská Bystrica skončilo uplynulý rok s prebytkom a poslanci tak v utorok na zasadnutí mestského zastupiteľstva mohli prerozdeliť finančné prostriedky v objeme viac ako 1,5 milióna eur. Rozhodli, že pôjdu najmä do obnovy ciest a chodníkov, ale aj na vypracovanie projektových dokumentácií v rôznych oblastiach rozvoja mesta či na odstránenie havarijných stavov.

 

“Hospodárili sme zodpovedne, preto dnes môžeme investovať opäť viac financií do obnovy miestnych komunikácií, pričom sa zameriavame na chodníky v nevyhovujúcom stave. Návrh, ktorý vznikol na základe odborného posúdenia oddelenia údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí i podnetov od výborov mestských častí a občianskych rád, schválila aj komisia MsZ pre dopravu. Skvalitniť pohyb chodcov a motoristov pomôže i zvýšenie financií pre výbory mestských častí, v ktorých o jednotlivých investíciách rozhodujú poslanci spoločne s obyvateľmi,” konštatoval banskobystrický primátor Ján Nosko.

Do opráv chodníkov a vnútroblokových komunikácií mesto investuje okolo 600.000 eur. V rámci prvej etapy sa v tomto roku zameria na chodníky na Ulici Československej armády popred katastrálny úrad smerom do parku pod Pamätníkom SNP, ale aj na obnovu vnútroblokovej komunikácie na Triede SNP, chodníkov na Hviezdoslavovej ulici a Starej Tehelni smerom k materskej škole a ďalších na sídliskách Rudlová, Sásová, Fončorda pri domove dôchodcov, v Radvani a Podlaviciach. Dôjde tiež na chodník vedúci ku krematóriu v mestskej časti Kremnička.

Sumu 300.000 eur plánuje mesto použiť na vypracovanie projektových dokumentácií a napríklad parcipatívny rozpočet môže v tomto roku počítať so sumou 80.000 eur, aby sa mohli zrealizovať aj projekty z minulého roka.