Regióny Banská Bystrica

Banská Bystrica zápasí s nedostatkom školských psychológov

Pre 11 základných škôl je len sedem školských psychológov. ZDROJ: Mária Rusnáková

BANSKÁ BYSTRICA – V Banskej Bystrici je pre 11 základných škôl sedem školských psychológov. Ich nedostatok chce mesto riešiť s Katedrou psychológie Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, s ktorou nadviazali spoluprácu. Informovala o tom hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.

 

Vedúca banskobystrického školského úradu Jana Odrobiňáková dodala, že cieľom je, aby študenti, budúci psychológovia, chodili na prax do základných škôl. “Aby sa zapájali do potrebných aktivít a vzniknutých situácií,” objasnila.

Podľa mesta psychologická podpora žiakov je dôležitá v  prípade nepoznaných situácií. Samospráva v najbližšom období organizuje metodické školenie všetkých školských psychológov v Banskej Bystrici. Bude to pod vedením centra poradenstva a prevencie. Cieľom je, aby mohli ešte intenzívnejšie vyvíjať svoju odbornú činnosť v konkrétnom školskom prostredí.

V oblasti zvyšovania bezpečnosti sa chce mesto zamerať na prevenciu, prácu i komunikáciu s pedagógmi, žiakmi i rodičmi. Súčasťou bude aj technické a personálne zabezpečenie škôl, vytváranie pozície školského ochrancu i spracovávanie všeobecných krízových plánov. “Chceme, aby všetci školskí zamestnanci vedeli, ako reagovať v prípade ohrozenia. Plány, na ktorých pracujeme, chceme prispôsobiť konkrétnym podmienkam a potrebám školy,” povedal referent školskej krízovej intervencie Michael Mikuláš.

Banskobystrický školský úrad sa doposiaľ zameriaval predovšetkým na riešenie prevencie sociálno-patologických javov, drog, šikany či kyberšikany. Banská Bystrica sa však začína venovať aj anonymnému vyhrážaniu, “extremizácii” správania či zhoršeniu medziľudských vzťahov. “V uplynulých mesiacoch sme na niektorých našich základných školách zažili konkrétne incidenty, ktoré sme museli riešiť. Preto sme sa okrem prevencie začali touto problematikou zaoberať komplexne,” zhrnul primátor Banskej Bystrice Ján Nosko.