Regióny Banská Bystrica

BBSK chce na modernizáciu stredoškolského vzdelávania získať vyše 9 miliónov eur

peniaze
ZDROJ: Pixabay (ilustračná foto)

BANSKÁ BYSTRICA – Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) chce na modernizáciu stredoškolského vzdelávania z európskych zdrojov získať vyše deväť miliónov eur. Projekt by sa mal dotknúť 11 škôl na území kraja a zameraný je na takzvané mäkké aktivity, týkajúce sa zvyšovania kvality stredoškolského vzdelávania a prípravy. Pre TASR to uviedla hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková.

“Cieľom Národného projektu Modernizácia stredoškolského vzdelávania v BBSK je zvýšiť počet absolventov stredných odborných škôl (SOŠ) v BBSK, ktorí vyštudujú kvalitné odbory dopytované trhom práce v regióne, a ktorí budú vybavení prenositeľnými zručnosťami ako kritické myslenie, čitateľská, finančná, digitálna, matematická gramotnosť a mäkkými zručnosťami ako tímová práca, flexibilita,” priblížila Štepáneková.

Projekt modernizácie stredoškolského vzdelávania pripravoval kraj od júna 2023 a nadväzuje ním na aktivity súvisiace s iniciatívou Catching-up Regions, ktoré sa v uplynulých rokoch uskutočnili na ôsmich školách v rámci kraja. Realizáciou zámeru chce BBSK znížiť mieru predčasného ukončovania školskej dochádzky na stredných školách v kraji, zvýšiť počet žiakov prvých ročníkov a skvalitniť výučbu odborov žiadaných na trhu práce.

Do Národného projektu Modernizácia stredoškolského vzdelávania v BBSK by malo byť prioritne zapojených 11 krajských stredných škôl, a to v Banskej Bystrici, Lučenci, Poltári, Zvolene, Fiľakove, Krupine, Veľkom Krtíši, Revúcej či Banskej Štiavnici. Zameraný je najmä na takzvané mäkké aktivity, ktoré sa týkajú zvyšovania kvality stredoškolského vzdelávania a prípravy.

“Príkladom takýchto aktivít je napríklad spolupráca stredných škôl so zamestnávateľmi, budovanie inkluzívnej kultúry na školách, inovácie v školských vzdelávacích programoch a materiáloch, vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov a manažmentu škôl či podpora kariérového poradenstva žiakov a duálneho vzdelávania,” priblížila Štepáneková.