Banská Bystrica

Do rodinných domov v Banskej Bystrici začnú rozvážať nádoby a vrecia na triedený odpad

Ilustračná foto. Zdroj: pixabay
BANSKÁ BYSTRICA – Banskobystričanov čakajú zmeny v triedenom zbere komunálneho odpadu. Z tohto dôvodu sa v nasledujúcich týždňoch chystá rozvoz modrých 240-litrových nádob na papier a 120-litrových žltých vriec na združený zber plastov, kovov a tzv. tetrapakov do každej domácnosti rodinných domo v na území Banskej Bystrice.
Distribúciu zabezpečí zmluvný partner mesta, spoločnosť Marius Pedersen, počas pracovných dní a soboty. “Začíname 15. mája od 15.00 h v Šalkovej a pokračovať budeme v Senici. Postupne sa presunieme do ostatných mestských častí, akými sú Iliaš, Kostiviarska, Kremnička, Majer, Podlavice, Rakytovce, Skubín či Uľanka. V závere zabezpečíme nádoby aj pre centrum mesta. Veríme, že nevzniknú žiadne komplikácie a od augusta tohto roka budú môcť všetci obyvatelia rodinných domov na území Banskej Bystrice využívať nový spôsob zberu triedeného odpadu,” konštatovala regionálna riaditeľka spoločnosti Marianna Klobušická. Vývoz papiera, plastov, kovov i tzv. tetrapakov zrealizujú po ukončení rozvozu nádob a vriec. Frekvenciu určia v zmysle zákonných štandardov a harmonogram zverejnia na webových stránkach mesta Banská Bystrica a spoločnosti Marius Pedersen.