Regióny Banská Bystrica

EKOLOGICKÁ KAUZA na Čiernom Váhu: Štátna ochrana prírody podala návrh na súd

Ilustračný obrázok Zdroj: Lesy SR

BANSKÁ BYSTRICA – Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky nesúhlasí s ťažbou v lokalite Čierny Váh, pretože by sa tým poškodili vzácne druhy biotopov, domov chránených druhov živočíchov a rastlín. Štátni ochranári tak reagujú na informácie Slovenskej lesníckej komory, podľa ktorej je ťažba v danej lokalite nutná z dôvodu enormného rozšírenia lykožrúta.

 

„Lokalita je považovaná za možný nášľapný kameň pre zachovanie populácie hlucháňa hôrneho. Vykonanie náhodnej ťažby je v rozpore s poslaním národných parkov, ktorých úlohou je zabezpečiť priaznivý stav chránených druhov a biotopov, ktoré sú predmetom ochrany,“ uvádza ŠOP SR. Ako ďalej informuje, v súčasnosti nastalo štádium, keď sa nehovorí o zachovaní priaznivého stavu, ale o zabezpečení prežitia niektorých chránených druhov, napríklad hlucháňa hôrneho. „Vďaka nezabezpečeniu ochrany biotopov hlucháňa hôrneho v minulosti hrozí SR v súčasnej dobe pokuta od Súdneho dvora EÚ,“ upozorňuje.

Vo veci bude podľa ochranárov ďalej rozhodovať Okresný úrad v Liptovskom Mikuláši. „Podali sme podnet na začatie konania a tiež na vydanie predbežného opatrenia na pozastavenie akýchkoľvek činností spojených s vykonávaním náhodnej ťažby, a to až do vydania meritórneho rozhodnutia,“ doplnila riaditeľka Správy NAPANT Sandra Popelářová, ktorá sa stretnutia SLK na Čiernom Váhu nemohla zúčastniť pre pracovnú cestu v zahraničí. ŠOP SR momentálne súhlasí iba so spracovaním náhodnej ťažby, ktorá neohrozuje vzácne biotopy.