Regióny Banská Bystrica Žiar nad Hronom

Kremnica sa dočká rekonštrukcie františkánskeho kláštora: Koľko bude stáť oprava?

Ilustračné foto Zdroj: TASR/Jana Vodnáková

KREMNICA – V historickom centre Kremnice už čoskoro začnú s rekonštrukciou františkánskeho kláštora. Rímskokatolícka cirkev – Biskupský úrad v Banskej Bystrici získal na tento účel dotáciu z ministerstva kultúry vo výške 830-tisíc eur. Podľa riaditeľa Biskupského úradu z Banskobystrickej diecézy Martina Dada bude v objekte aktuálne preinvestovaných viac ako milión eur.

“Na základe poskytnutého grantu z grantovej schémy Ministerstva kultúry SR a spolufinancovania banskobystrickým biskupstvom bude v nasledujúcom období vykonaných niekoľko záchranných a stavebných etáp na samotnom objekte kláštora,” priblížil Dado.

Aj keď náklady na celkovú rekonštrukciu kláštorného komplexu sú podľa jeho slov niekoľkonásobne vyššie ako schválená dotácia a spoluúčasť biskupstva, táto suma veľmi pomôže posunúť vpred obnovu kláštorného komplexu.

Kostol pochádza zo 17. storočia

Dado dodal, že práce budú zamerané na sanáciu vlhkosti, riešenie celkového odvlhčenia suterénu, opravu čelnej fasády od námestia, opravu fasády kláštornej veže, reštaurovanie niektorých kamenných prvkov, sanovanie statiky vnútorného nádvoria, sprístupnenie vstupu a informačnej miestnosti pre verejnosť.

“Na základe zmluvných podmienok a verejného obstarávania bol vysúťažený zhotoviteľ stavby. Predpokladáme, že po prevzatí staveniska sa čoskoro začnú práce, ktoré budú trvať predbežne jeden rok,” doplnil riaditeľ biskupského úradu.

Františkánsky kláštor je významná kultúrna pamiatka zo 17. storočia, ktorá je súčasťou historického centra Kremnice. V kláštore pôsobila 300 rokov rehoľa františkánov. V roku 1949 boli františkáni násilne odvlečení komunistickým režimom a kláštor bol opustený. V súčasnosti je objekt v zlom technickom stave, v uplynulých rokoch sa tam uskutočňovali viaceré záchranné práce.