Regióny Banská Bystrica Žarnovica

Mesto Žarnovica plánuje zrekonštruovať hasičskú zbrojnicu: Odkiaľ zoberie peniaze?

Ilustračné foto ZDROJ: TASR/Silvia Tannhauserová

ŽARNOVICA – Žarnovická samospráva plánuje zrekonštruovať hasičskú zbrojnicu. S projektom zameraným na zníženie energetickej náročnosti tejto budovy sa uchádza o príspevok z Environmentálneho fondu aj Operačného programu Slovensko.

“Koncom minulého roka bola možnosť predložiť žiadosti o financovanie zníženia energetickej náročnosti verejných budov prostredníctvom Environmentálneho fondu. Keďže sme už mali k dispozícii vypracovanú projektovú dokumentáciu a právoplatné stavebné povolenie, zapojili sme sa do výzvy s projektom na zníženie energetickej náročnosti hasičskej zbrojnice,” priblížil projektový manažér mesta Pavel Hudec.

V rámci projektu sa má zatepliť fasáda, strecha a strop

Ako dodal, celkové výdavky boli stanovené takmer na 200 993 eur, z čoho bola možnosť žiadať dotáciu vo výške 192 629 eur. Spolufinancovanie predstavuje 8 364 eur. Hudec priblížil, že na objekte chcú v rámci projektu zatepliť fasádu, strechu a strop. Vymeniť pôvodné osvetlenia za LED svietidlá, plynové kotly a bojlery na prípravu teplej vody vymeniť za tepelné čerpadlo a nové zásobníky teplej vody, a na streche osadiť fotovoltickú elektráreň s fyzickými batériami.

“Tento rok sme projekt podali ešte raz, aj v rámci Operačného programu Slovensko, ktorý tiež ponúka možnosti financovania zníženia energetickej náročnosti budov. Keďže do žiadosti boli doplnené ešte aj ďalšie položky, výška požadovaného nenávratného príspevku bola stanovená na 209 558 eur,” podotkol Hudec. Vzhľadom na to, že rekonštrukciou by sa dosiahli významné úspory energií, spolufinancovanie zo strany mesta nebude podľa jeho slov v prípade schválenia žiadosti potrebné.