Na Kráľovej holi vznikne najvyššie položená cyklocesta i turistická útulňa

BANSKÁ BYSTRICA – Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) chce vytvoriť lepšiu turistickú infraštruktúru v oblasti Kráľovej hole, a preto sa rozhodol kúpiť časť objektu na jej vrchole, ako aj úsek prístupovej komunikácie. Na víkendovom zasadnutí v Banskej Bystrici mu zámer budúcej kúpy viacerých nehnuteľností v katastrálnom území Šumiac a Telgárt odobrili poslanci krajského zastupiteľstva.

 

Ako uvádza dôvodová správa, zabezpečením rekonštrukcie časti existujúcej cesty na Kráľovu hoľu vznikne najvyššie položená cyklocesta na Slovensku i v strednej Európe. Zároveň sa tam vytvorí doposiaľ chýbajúce turistické zázemie pre návštevníkov, ako útulňa, bufet a podobne. To všetko pri rešpektovaní záujmov ochrany prírody.

Podľa schváleného materiálu sú predmetom budúcej kúpy dva súbory majetku od spoločnosti Towercom. Ide o areál tzv. malého objektu, pozostávajúci z prevádzkovej budovy pri vysielači na Kráľovej holi, priľahlých pozemkov spolu s výmerou 8725 štvorcových metrov a spevnenej plochy za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom vo výške 167.385 eur.

Druhým súborom sú účelové komunikácie vedúce k „malému“ objektu, ktoré predstavujú časť cesty na Kráľovu hoľu. Tá je vo vlastníctve spoločnosti, avšak pozemky pod ňou z prevažnej časti nie sú usporiadané. Sú vo vlastníctve štátu a v správe Slovenského pozemkového fondu. Predmetné komunikácie má BBSK možnosť získať za symbolickú kúpnu cenu jedno euro.

Realizáciu zámeru bude zabezpečovať Rozvojová agentúra BBSK a projekt má byť financovaný formou nenávratného finančného príspevku.

Viac o téme: Kráľová Hoľa, turistika, turizmus

Súvisiace články