Regióny Banská Bystrica Krupina

Nevyužívaný vinohrad pri obci Sebechleby chcú premeniť na strelnicu. Stáť to bude milióny

Ilustračná fotografia, Zdroj: TASR / Lukáš Grinaj

BANSKÁ BYSTRICA – V Krupinskom okrese v lokalite obce Sebechleby plánuje spoločnosť Euro-Seb, s.r.o. na pozemku starého nevyužívaného vinohradu postaviť rekreačné stredisko športovej streľby s teoretickou a praktickou prípravou. Vyplýva to zo zámeru, ktorý predložila spoločnosť na posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA). Celkové náklady na realizáciu tohto zámeru majú byť 1,73 mil. eur. Prvú etapu, pozostávajúcu z terénnych úprav a stavby objektov, chce spoločnosť realizovať ešte v tomto roku a sadové úpravy, ako súčasť druhej etapy, plánujú spraviť do roku 2022. Prevádzka strelnice by tak mohla začať už v tomto roku. Podľa starostu obce Sebechleby Martina Schvarca bude veľa závisieť aj od stanoviska verejnosti, lebo časť chatárov má s týmto zámerom problém.

 

Podľa predloženého zámeru ide o stredisko športovej streľby pre brokové zbrane v súlade s platnou legislatívou a technickými pravidlami Medzinárodnej federácie športovej streľby (ISSF) a Slovenského streleckého zväzu. V prvej etape plánujú vybudovať osem strelníc. „Pre prístup na strelnicu budú slúžiť miestne komunikácie obce a existujúce poľné komunikácie, ktorých časť bude upravená pre potreby prístupu na strelnicu, vrátane vnútroareálových komunikácií pre obsluhu strelnice,“ uvádza sa v zámere. V priestoroch strelnice bude možný pohyb obmedzeného počtu osôb, každá osoba musí byť náležite poučená o bezpečnostných predpisoch. Prevádzka strelnice bude možná len počas denného svetla. Prístup na strelnicu bude umožnený prostredníctvom golfových vozíkov na elektrický pohon po upravenej štrkovej komunikácii.

Na Slovensku sa nachádza približne 350 strelníc rôzneho druhu z hľadiska prevedenia – kryté, otvorené alebo z hľadiska streleckých disciplín na rôznu vzdialenosť. Najvyšší počet strelníc sa nachádza v okrese Komárno, a tiež v okrese Martin, čo súvisí s tradíciou zbrojárskej výroby v tomto okrese. „Navrhovaná činnosť tak doplní chýbajúcu kapacitu na strednom Slovensku, pričom umožní výstavbu strelnice s využitím najmodernejších prístupov pri návrhu a prevádzke strelnice. Realizáciou navrhovanej činnosti budú vytvorené podmienky pre organizáciu súťaží v streľbe na medzinárodnej úrovni, ktorých kritéria doposiaľ plnohodnotne nespĺňa žiadna strelnica na Slovensku,“ objasňuje predkladateľ zámeru.

Jedni sú za, druhí nie

Podľa starostu obce spoločnosť Euro-Seb predložila svoj zámer vybudovať strelnicu miestnym poslancom, ktorí s tým nemali problém, ale je dôležité, čo na to povie verejnosť. „Je to jeden kilometer vzdušnou čiarou od posledného vinohradníckeho zariadenia, pričom ide o chatovú lokalitu. Miesto sa nachádza v údolí a chatky sú za kopcom, pričom podľa projektu tam má byť ešte val, takže je tam aj prírodná zvuková izolácia,“ objasnil starosta s tým, že podľa balistu, ktorý robil správu pre investora, ide o lokalitu, ktorá by nemala rušiť ani chatárov. Títo sa však podľa starostu delia na dva tábory. „Jedni sú za, lebo ide o športovú strelnicu na medzinárodnej úrovni, čo je z pohľadu ekonomiky pozitívum pre obec. Druhá časť z nich, ktorí nebývajú v obci a chodia tam raz za mesiac na víkend, s tým majú veľký problém,“ dodal na záver Schvarc.