Regióny Banská Bystrica

Nový cyklomost je v štádiu kolaudácie, chcú ho otvoriť do konca roka

Ilustračné. Nový cyklomost medzi Vysokou pri Morave a Marcheggom. Zdroj. BSK

BANSKÁ BYSTRICA – Do konca tohto roka by chcela banskobystrická samospráva sprístupniť nový cyklomost v mestskej časti Radvaň-Kráľová, ktorý má byť atraktívnou dominantou pri vstupe do mesta pod Urpínom. Stavebné práce sa už ukončili, aktuálne je v štádiu kolaudácie. TASR o tom informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.

Cyklomost vedie ponad rýchlostnú cestu R1 a podľa odborníkov na výstavbu nosných konštrukcií jeho architektonické a stavebné riešenie patrí k najunikátnejším projektom v celej strednej Európe. Cyklisti ho budú môcť naplno využívať s príchodom jari, počas zimných mesiacov poslúži peším.

Objekt cyklomosta má približne 203 metrov a po zotmení ho osvetľujú LED svietidlá. Začína sa pri čerpacej stanici a smeruje až po autopredajňu na Zvolenskej ceste. Cyklisti a peší sa budú môcť napojiť na chodník smerujúci popri protipovodňovej ochrane mesta do Iliaša, až sa dostanú na rodinnú cestičku Banská Bystrica-Sliač-Zvolen, ktorej realizáciu má vo svojich investičných zámeroch Banskobystrický samosprávny kraj.

“Základnou myšlienkou, na ktorej roky pracujeme, je vybudovanie cyklotrás a ich prepojenie so všetkými mestskými časťami. Realizácia plánovaných cyklotrás nie je jednoduchá, vzhľadom na náročné procesy majetkovoprávnych vysporiadaní a s tým súvisiace územné a stavebné konania. Cyklomost bol obrovskou príležitosťou  získať mimorozpočtové zdroje v objeme viac ako tri milióny eur, ktorú sme sa rozhodli využiť,” konštatoval primátor Ján Nosko.

Cyklomost je dôležitým prvkom plánovanej cyklotrasy Hušták – Radvaň – Kráľová, na ktorú má samospráva spracovanú dokumentáciu pre stavebné povolenie. Táto cyklotrasa sa začne pri obchodnom centre Na Troskách, povedie popri okresnom úrade a cyklopriechodom cez Sládkovičovu ulicu prejde na Radvanskú.

“Na konci Radvanskej ulice pribudne v budúcnosti podchod popod príjazdovú cestu smerujúcu na Radvanský most. Tento zámer je v štádiu spracovania dokumentácie pre stavebné povolenie a pri jeho realizácii sa chceme uchádzať o eurofondy. Kým sa tak stane, cyklistom a peším poslúži bezpečná obchádzková trasa v lokalite pri garážach. Celý priestor sme vyčistili od náletových drevín a obnovili sme asfaltový chodník,” doplnil prvý viceprimátor Jakub Gajdošík.

Na realizáciu projektu získalo mesto ešte v roku 2021 nenávratný finančný príspevok v objeme 3,1 milióna eur. Z dôvodu pandémie, vojnového konfliktu, rekordnej inflácie a následného zdražovania stavebných materiálov sa celková suma vyšplhala na 4,4 milióna eur. Dodatočné náklady boli mestu z veľkej časti kompenzované z ďalších európskych a štátnych zdrojov vo výške 650.000 eur. Zhotoviteľom cyklomosta je spoločnosť INGSTEEL.