Regióny Banská Bystrica

Ochranca práv stojí za Rakytovčanmi: Žiada aspoň dočasné protihlukové opatrenia

Róbert Dobrovodský Zdroj: TASR/Jakub Kotian

BANSKÁ BYSTRICA – Verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský stojí za obyvateľmi banskobystrickej mestskej časti Rakytovce, ktorí sú vystavení nadmernej dlhodobej záťaži hlukom z rýchlostnej cesty R1. Ministerstvo dopravy žiada o zabezpečenie dočasných protihlukových opatrení. Cesta je v správe Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS), ktorá tvrdí, že robí maximum, aby zrýchľovala potrebné procesy. 

“V tomto prípade som konštatoval porušenie práva podávateľa na priaznivé životné prostredie a na ochranu zdravia garantovaných ústavou a tiež práva na rešpektovanie súkromného a rodinného života garantovaného Európskym dohovorom o ľudských právach, a to postupom ministerstva dopravy. Myslím si, že k vybudovaniu protihlukovej steny by malo dôjsť skôr, alebo by sa aspoň mali zabezpečiť dočasné protihlukové opatrenia,” zdôraznil Dobrovodský.

Podľa neho v roku 2020 ministerstvo nariadilo opatrenie na zníženie hlukovej záťaže. Má dôjsť k vybudovaniu protihlukovej steny, avšak až do roka 2032. Nenariadilo žiadne iné opatrenia na ochranu obyvateľov, ktoré by aspoň znížili expozíciu nadmerným hlukom do času vybudovania protihlukovej steny. Meraniami sa zistilo deväť až 23-percentné prekročenie prípustných hodnôt hluku.

Hodnoty hluku môžu byť časom ešte vyššie

Ako tiež Dobrovodský upozornil, s ohľadom na stále pribúdajúci počet vozidiel nemožno vylúčiť, že hodnoty hluku v danej lokalite budú postupom času ešte vyššie. To by znamenalo, že práva obyvateľov, ktorí musia znášať hluk z R1, sa budú dlhodobo porušovať.

“V súčasnosti prebieha proces zaistenia trvalého riešenia ochrany obyvateľov pred hlukom z prevádzky rýchlostnej cesty R1 v podobe protihlukovej steny. Je spracovaná štúdia realizovateľnosti, tento rok predpokladáme vyhlásenie verejného obstarávania na projektové práce. Samotný termín dokončenia vychádza z doteraz vydaných platných rozhodnutí,” vysvetlil hovorca NDS Tomáš Ferenčák.

Ako pripomenul, v prípade obdobných diel ide o časovo náročný proces, ktorý nie je plne v réžii NDS, napríklad verejné obstarávanie, prípadné drobné majetkovo-právne vysporiadanie či zisťovacie konanie.