Pohronské múzeum zreštaurovalo oltárny obraz od Karola Dodeka

NOVÁ BAŇA – Pohronskému múzeu v Novej Bani sa podarilo zrealizovať druhú etapu reštaurovania oltárneho obrazu Kristus na hore Olivovej, ktorý v roku 1916 na objednávku evanjelického zboru v hodrušských Kopaniciach namaľoval novobanský rodák Karol Dodek.

Riaditeľka múzea Jana Potocká informovala, že obraz, ktorý je namaľovaný technikou olejomaľby, reštaurovala akademická maliarka Zuzana Komendová. Druhú etapu reštaurovania podporil Fond na podporu umenia sumou 2-tisíc eur, spoluúčasť bola hradená z účelovo určených prostriedkov od Banskobystrického samosprávneho kraja, ktorý je zriaďovateľom múzea, v sume 1 560 eur.

Podľa zachovaných záberov bola domaľovaná pravá, nezachovaná časť

„Kým hlavným prínosom prvej etapy reštaurovania bola celková stabilizácia zachovaného originálu obrazu podlepením maľby novým plátnom, doplnením chýbajúcej časti zhoreného plátna novým vhodným plátnom do roviny originálu a vypnutie obrazu na nový, klinový podrám, prínosom druhej etapy je rekonštrukcia maľby podľa prístupných fotografií,“ priblížila Potocká s tým, že podľa zachovaných záberov bola domaľovaná pravá, nezachovaná časť.

Obraz Kristus na hore Olivovej bol umiestnený ako ústredný oltárny obraz v kostole Evanjelickej cirkvi a. v. v Kopaniciach, bol však vážne poškodený počas požiaru. Prijatý bol do zbierok múzea v roku 2020 formou prevodu vlastníctva. V rámci tretej etapy chcú múzejníci nechať zreštaurovať zdobený rám obrazu.

Viac o téme: Karol Dodek, Nová Baňa, oltárny obraz, Pohronské múzeum, reštaurovanie

Súvisiace články