Regióny Banská Bystrica

Prestavba školy na sociálne zariadenie skvalitní starostlivosť

V Banskej Štiavnici pribudne Domov sociálnych služieb. ZDROJ: FB/ Mesto Banská Štiavnica

BANSKÁ ŠTIAVNICA – Zlepšenie podmienok sociálnej starostlivosti v Banskej Štiavnici by mal priniesť projekt Banskobystrického samosprávneho kraja, ktorý počíta s prestavbou starej školy v časti Povrazník na nové zariadenie sociálnych služieb a na byty podporovaného bývania. Zariadenie s kapacitou 40 klientov poskytne zázemie pre časť klientov zo štiavnického krajského zariadenia Domov Márie na Drieňovej ulici, ktoré je už v nevyhovujúcom stave.

 

“Na prestavbu školy má už Banskobystrický samosprávny kraj vydané stavebné povolenie. V prvom polroku 2023 chceme požiadať o finančné prostriedky na túto stavbu zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Predpoklad rekonštrukcie je dva až tri roky a odhadované náklady sú vo výške 4,7 milióna na zariadenie Domova sociálnych služieb a na podporované byty približne 2,2 milióna eur,” priblížil plány kraja priamo v Banskej Štiavnici predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ondrej Lunter. Banskobystrický samosprávny kraj má okrem Banskej Štiavnice v úmysle postaviť v kraji ďalšie dve nové zariadenia sociálnej starostlivosti.

Ako uviedla riaditeľka Domova Márie Miroslava Bernátová, domov sa nachádza v troch budovách po celom meste. Jeden je penzión na Ulici Ludvíka Svobodu s kapacitou 70 klientov. “Je to zariadenie podporovaného bývania, spojené so zariadením pre seniorov a domovom sociálnych služieb,” uviedla. Ďalším objektom je historická budova v centre mesta s kapacitou 27 klientov a posledným zariadením v správe Domova Márie je na Špitálskej ulici v časti Povrazník, kde je 45 klientov. “Toto je špecializované zariadenie, kde sú klienti s Alzheimerovou chorobou, so schizofréniou a podobne,” doplnila.

Podľa Luntera v Banskej Štiavnici je zároveň jedno zo štyroch pilotných krajských integrovaných centier sociálnej a zdravotnej starostlivosti. Ide o opatrovateľskú službu a o starostlivosť o klientov priamo v ich domovoch. “O klientov sa takto staráme na základe kontaktov cez elektronické náramky,” priblížil. Podľa neho sa tento projekt osvedčil a aktuálne Banskobystrický samosprávny kraj komunikuje s vedením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a už na budúci rok by mali byť vyhlásené výzvy na rozšírenie týchto služieb aj do iných častí kraja. “Našou ambíciou je, aby sme do štyroch rokov mohli tieto služby poskytovať v každej druhej obci,” dodal.

Podľa riaditeľky odboru sociálnych služieb a zdravotníctva Banskobystrického samosprávneho kraja Denisy Nimcovej samosprávny kraj aktuálne spravuje 30 sociálnych zariadení rôzneho druhu celkom v 43 budovách. Zázemie poskytuje pre viac ako 3 000 klientov.