Regióny Banská Bystrica Lučenec Top

Problémy na juhu Slovenska! Laboratória potvrdili mimoriadne nákazlivú chorobu

Zdroj: TASR / DPA

LUČENEC (Redakcia/TASR) – Najhoršie obavy sa potvrdili. Africký mor ošípaných sa opäť presunul ďalej a robí problému už aj na juhu Slovenska. Poľovníci totiž v Lučeneckej hore našli 8 uhynutých diviakov, ktoré boli pozitívne na extrémne nákazlivý vírus. Doteraz sa prípady nákazy objavovali najmä na východe Slovenska, avšak hranice s Maďarskom situáciu výrazne komplikujú. V ohrození sú totiž aj veľkochovy ošípaných, ktoré sú situované najmä na južnej strane krajiny. 

 

Konkrétne bol počas uplynulých dní hlásený masívny úhyn diviakov v okolí Lučenca. Podľa samosprávy sa tak stalo v blízkosti Lučeneckých kúpeľov. “Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec vykonala úradnú veterinárnu kontrolu na mieste spojenú s pitvou a odberom úradných vzoriek na vyšetrenie afrického moru ošípaných,” informovalo mesto na sociálnej sieti. Ako konkretizovali, išlo o 8 diviakov. Následne vyšetrenie potvrdilo, že za úhynom je africký mor ošípaných. “Uhynuté diviaky boli odstránené v spracovateľskom podniku na spracovanie. Miesto nálezu uhynutých diviakov a použité nástroje, dopravné prostriedky boli bezprostredne po ukončení činnosti vydezinfikované dezinfekčným prostriedkom vhodným na deaktiváciu vírusu,” konkretizovali zo samosprávy.

 

Zdroj: TASR / DPA

 

Ako ďalej vysvetlili, africký mor ošípaných je choroba s veľkou schopnosťou rýchleho šírenia, v dôsledku čoho vznikajú vážne ekonomické straty v poľnohospodárskom odvetví, “vrátane ohrozenia obchodovania v rámci Únie a vývozu do tretích krajín. Ide o neliečiteľnú chorobu, ktorá ale nie je prenosná na ľudí a iné druhy zvierat”. Obyvateľom preto odporučili, aby dočasne zrušili chov domácich ošípaných domácou zabíjačkou na súkromnú spotrebu. Rovnako odporúčajú, aby nezakladali nového chovy ošípaných až do zlepšenia situácie s nákazou. “Takisto je potrebné sa zdržiavať akýchkoľvek návštev v chovoch ošípaných, nie v tom istom oblečení a obuvi najmä po návšteve extravilánu obce (napr. zber húb, lesných plodov, prechádzke so psom a podobne). Potrebné je taktiež minimalizovať rekreačnú športovú činnosť v lokalite Lučenecké kúpele a v mestských lesoch v čo najväčšej miere, pohybovať sa len po vyznačených chodníkoch a lesných cestách s čo najnižšou hlučnosťou (potreba nevyrušovať zver),” dodali.

 

Zdroj: Štátna veterinárna a potravinová správa

Veľkochovy v ohrození

Problémom však je, že pri hraniciach s Maďarskom, kde sa nachádza aj mesto Lučenec, sídlia viaceré veľkochovy ošípaných. Maďarsko už dlhšie rieši problém s enormných šírením choroby. Kúsok od miesta nálezu sa nachádza napríklad veľkochov Jesenské, či Dolné Semerovce. V Lučenci, Ožďanoch, Kružne, Chanave, či Boľkovciach sa nachádzajú chovy so stovkami prasiat. Africký mor ošípaných priamo neohrozuje bezpečnosť zdravia ľudí. Výskyt nákazy je však pre chovy likvidačný vo vzťahu k opatreniam, ktoré sú pre zastavenie šírenia nákazy nekompromisné. Veľké chovy ošípaných pritom na Slovensku dosahujú maximálne bezpečnostné štandardy. Ohrozuje ich však hrozba výskytu nákazy v blízkosti farmy, ktorá by pre nich mohla znamenať zrušenie celého chovu. Jedna pozitívna ošípaná v drobnochove môže zabiť desiatky tisíc ošípaných v komerčných chovoch.

Výskyt nákazy v susedných štátoch sa zhoršuje, preto reálna hrozba ďalších nálezov zďaleka nezanikla a nezanikne najmä vtedy, ak sa všetci, od drobnochovateľov, cez chovateľov, poľovníkov, ale aj bežných občanov, nebudú správať zodpovedne a nebudú rešpektovať veterinárne opatrenia.

Modré a červené bodky, ktoré sú pod popisom Slovensko, znázorňujú okolie Lučenca. Zdroj: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR