Regióny Banská Bystrica

Prvú etapu rekonštrukcie plavárne chce mesto ukončiť do polovice decembra

Plaváreň Pasienky Zdroj: TASR/Jakub Kotian

BREZNO – Hoci breznianska samospráva plánovala začať s rekonštrukciou a modernizáciou krytej plavárne už v roku 2022, celý projekt za viac ako šesť miliónov eur zdržali nepredvídateľné okolnosti. V súčasnosti je jej obnova rozdelená na dve etapy. Prvú, na ktorú už mesto získalo dotáciu z Fondu na podporu športu vo výške 1,25 milióna eur, chce mesto dokončiť najneskôr do polovice decembra.

Ako informovala radnica, na realizáciu druhej etapy však musela podať novú žiadosť v rámci aktuálne vyhlásenej výzvy, ktorej podmienkou bolo zabezpečenie spolufinancovania projektu minimálne vo výške 30 percent z celkových oprávnených nákladov. To predstavuje približne pol milióna eur a po ostatnom zasadnutí mestského zastupiteľstva má už na to súhlas poslancov.

“Plaváreň od svojho vzniku neprešla zásadnou modernizáciou, a preto si vyžaduje rozsiahlu obnovu, ktorá je finančne mimoriadne náročná. Snahou mesta je preto získať čo najviac peňazí z externých zdrojov a urobiť zásadnú rekonštrukciu, ktorá predĺži jej životnosť o desiatky rokov,” konštatoval na webe mesta zástupca primátora Miroslav Fašang s tým, že zapojením sa do dotačného programu Fondu na podporu športu mesto dokáže plynulo pokračovať druhou etapou v prebiehajúcom projekte a odstrániť tak súčasný nevyhovujúci stav plavárne.

“Napriek tomu, že sme v minulosti investovali značné prostriedky do jej udržania, dnes si vyžaduje komplexnú investíciu veľkého rozsahu. Ak chceme, aby naša plaváreň fungovala ďalej, musíme vydržať obdobie jej obnovy a nájsť náhradné riešenie pre našich malých i veľkých plavcov,” doplnil primátor Tomáš Abel.

Ako primátor vysvetlil na sociálnej sieti, celý proces obnovy už mal bežať, avšak do konania sa prihlásil architektonický ateliér z Bratislavy, ktorý si uplatnil autorské práva pôvodného už zosnulého slovenského architekta a tvorcu projektu plavárne Vladimíra Dedečka.

“To nám spôsobilo prepracovanie projektovej dokumentácie podľa požiadaviek a uplatnenia autorských práv a aj navýšenie rozpočtu. O autorských právach a ich uplatňovaní nikto ani netušil, keďže plaváreň bola zhotovená v 70. rokoch minulého storočia a nebola v zozname chránených budov a pamiatok. Podstatné je, že tento problém sa vyriešil a napredujeme,” zdôraznil Abel.