Regióny Banská Bystrica Rimavská Sobota

Rimavská Sobota plánuje vybudovať novú materskú školu pre rómsku komunitu

Ilustračná foto. Zdroj: TASR / Pavol Ďurčo

RIMAVSKÁ SOBOTA – Mesto Rimavská Sobota chce na sídlisku Dúžavská cesta, na ktorom žije marginalizovaná rómska komunita, vybudovať novú materskú školu. Dôvodom sú nedostačujúce kapacity v tamojšej existujúcej škôlke. Na výstavbu novej budovy chce samospráva získať financie z plánu obnovy, zámer odobrili poslanci mesta na marcovom zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ).

Škôlka na Dúžavskej ceste v súčasnosti funguje ako súčasť miestnej základnej školy s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským. Aktuálna kapacita škôlky na sídlisku, kde žije vyše 1 000 Rómov, je nedostačujúca, navštevovať ju môže maximálne 26 detí. Z kapacitných dôvodov sú tak prijímané iba deti, ktoré plnia povinné predprimárne vzdelávanie.

Peniaze na rozšírenie by mali ísť z plánu obnovy

“Na základe údajov demografického vývoja detí bolo zistené, že počet detí s právom prijatia na predprimárne vzdelávanie v nasledujúcich školských rokoch presahuje kapacitné možnosti materskej školy,” skonštatovala samospráva v dôvodovej správe predloženej na zasadnutie MsZ. Ako dodala, počet detí s právnym nárokom prijatia na predprimárne vzdelávanie v budúcom školskom roku dosiahne 49, v tom nasledujúcom 67.

Na rozšírenie kapacít materskej školy na Dúžavskej ceste chce samospráva získať financie z plánu obnovy, pripravenú má už aj projektovú dokumentáciu. V rámci pripravovaného projektu počíta s výstavbou samostatne stojaceho dvojpodlažného objektu so sedlovou strechou. “V budove sú situované tri samostatné triedy pre 63 detí so spoločnou jedálňou a detské ihrisko,” priblížilo mesto.