Regióny Banská Bystrica

Ružomberok opraví zvonicu a zruby vo Vlkolínci. Investíciu odhadujú na 25-tisíc eur

Zruby a zvonica vo Vlkolínci sa dočkajú opravy. ZDROJ: TASR

RUŽOMBEROK – Mesto Ružomberok opraví v tomto roku vo Vlkolínci z grantov Ministerstva kultúry SR – dotačného programu Obnovme si svoj dom – zvonicu, zrubové objekty a pripraví realizačný plán. Tri projekty s rozpočtom 25.000 eur prispejú k dlhodobej snahe o zachovanie, podporu a ďalší rozvoj lokality svetového kultúrneho dedičstva. Informoval o tom hovorca mesta Ružomberok Viktor Mydlo.

 

“Drevená zvonica, zapísaná ako objekt do zoznamu kultúrneho dedičstva UNESCO, je pre pamiatkovú rezerváciu Vlkolínec ikonickou stavbou. Jej zlý technický stav a náklon na severnú stranu spôsobili najmä odhnité spodné trámy a stĺpy,” povedal referent grantov mesta Ružomberok Miroslav Žabenský.

Revitalizácia a rekonštrukcia tohto objektu bude obsahom projektu na jeseň 2022. “Získané finančné prostriedky v sume 11 500 eur poslúžia na zakúpenie stavebného materiálu, obnovu zvislých a vodorovných konštrukcií, strechy i na obnovu vonkajších spevnených plôch. Práce budú realizovať kvalifikovaní odborníci pod dohľadom pracovníkov pamiatkového úradu,” dodal Žabenský.

Na Workshope Vlkolínec 2022 sa podľa Mydla stretnú v septembri zruční tesári, odborníci na objekty ľudovej architektúry i miestni obyvatelia. “Náplňou ich tvorivého stretnutia, ktoré podporilo ministerstvo kultúry sumou 5 000 eur, bude nielen oprava a obnova zrubových objektov v pamiatkovej rezervácii a v jej ochrannom pásme, ale i zácvik a inštruktáž domácich obyvateľov v oblasti obnovy zrubových objektov ľudovej architektúry prostredníctvom kvalifikovaných lektorov,” vysvetlil hovorca.

Doplnil, že cieľom ďalšieho projektu je vypracovať reálne a konkrétne kroky a aktivity na implementáciu opatrení manažmentového plánu 2022 – 2031 pre Vlkolínec. “Mesto Ružomberok v spolupráci s partnermi, externými a miestnymi expertmi a za účasti verejnosti pripraví memorandum o vzájomnej spolupráci. Vypracuje realizačný plán konkrétnych urgentných oparení pre Vlkolínec a pripraví i praktickú príručku manažmentu lokality svetového dedičstva UNESCO,” dodal Mydlo.

Hlavnými zámermi i víziou pre budúcnosť Vlkolínca bude zachovanie jeho jedinečnej autenticity a hodnoty a vytáranie podmienok pre jeho udržateľnosť ako živého obytného priestoru, uzavrel hovorca mesta Ružomberok.