Regióny Banská Bystrica

Samospráva spustila jarnú celomestskú deratizáciu

Premnožené potkany opäť trápia Košičanov
ZDROJ: archív zoznam.sk

BANSKÁ BYSTRICA – Banskobystrická samospráva spustila jarnú celomestskú deratizáciu, aby tak zamedzila nárastu populácie škodcov. Pre úspešnosť je potrebné, aby sa do nej spolu s mestom zapojili i majitelia a správcovia inžinierskych sietí, právnické osoby, správcovia bytových domov, ako aj vlastníci rodinných domov. TASR o tom v pondelok informoval Miroslav Strelec z kancelárie primátora.

“Mesto v čase zvýšeného migračného tlaku na jar i jeseň vykonáva prostredníctvom oprávnených osôb na celom území deratizáciu, dezinsekciu a dezinfekciu verejných priestranstiev. Vlani sa potvrdilo až 80 výskytov hlodavcov, čo je možné pripísať čoraz častejším slabým zimným obdobiam. Deratizáciu sme realizovali aj v letných mesiacoch,” konštatoval Strelec.

Pracovná skupina vyhodnocuje výskyt hlodavcov na území mesta na základe vlastného zistenia alebo podnetov od obyvateľov. Zmluvná spoločnosť zabezpečujúca deratizáciu o nej informuje najmä prostredníctvom letákov.

“Po potvrdení výskytu škodcov sú do nôr umiestnené nástrahy proti hlodavcom pomocou PET fliaš. Miesto sa následne zabezpečí, aby nebolo prístupné pre ľudí a spoločenské zvieratá. Tam, kde to nie je možné, sa nástrahy umiestňujú do deratizačných staničiek. Tie sú bezpečnejšie pre ľudí, psy, mačky. Apelujeme na obyvateľov, aby PET fľaše neodstraňovali a nory nezahrabávali,” vysvetlil vedúci oddelenia odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev magistrátu Peter Suchý.

V prípade výskytu potkanov a myší vo vnútorných priestoroch bytových domov, v šachtách a kanalizačných prípojkách v priamom vzťahu k bytovému či rodinnému domu alebo v priestoroch objektov právnických osôb si deratizáciu musí zabezpečiť vlastník na svoje náklady.

“Je tiež dôležité, aby sa kanalizačné prípojky k bytovým domom udržiavali v dobrom technickom stave. Približne 45 percent z celkového výskytu hlodavcov je práve pre poškodenie kanalizačných prípojok, kde je deratizácia veľakrát neúčinná a ich výskyt sa opakuje,” doplnila Zuzana Abrinková z rovnakého oddelenia.
Zároveň je nevyhnutné, aby sa okolie stojísk s nádobami na komunálny odpad udržiavalo v čistote.