Samospráva získala takmer jeden milión eur na opatrovateľskú službu

BANSKÁ BYSTRICA – Mesto pod Urpínom dostane na podporu opatrovateľskej služby finančné prostriedky z národného projektu Podpora opatrovateľskej služby. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica poskytne samospráve zhruba 995.000 eur, ktoré môže použiť do konca budúceho roka. TASR o tom v pondelok informoval Miroslav Strelec z kancelárie primátora.

Mesto sa zapojilo do výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Ide o časť národného projektu, ktorý je zameraný na vyplácanie financií za hodiny opatrovateľskej služby poskytované prijímateľovi sociálnej služby. Zámerom je poskytnúť kvalitné, udržateľné a cenovo dostupné služby pre všetkých, ktorí sú na pomoc opatrovateľov odkázaní.

„Z projektu pokryjeme mzdové náklady opatrovateliek, ktoré vykonávajú túto službu v domácnosti a sú zamestnancami mesta. Získali sme časť požadovaného finančného príspevku,“ konštatovala vedúca odboru sociálnych vecí magistrátu Ivana Kružliaková.

Mesto zamestnáva okolo 70 opatrovateliek, ktoré sa starajú približne o 150 prijímateľov domácej opatrovateľskej služby. V súčasnosti by ich rady rozšírilo minimálne o ďalšiu desiatku opatrovateľov. Zároveň spolupracuje i s ostatnými neverejnými poskytovateľmi tejto služby pôsobiacimi na území mesta. Aktuálne ich je päť, pričom so štyrmi z nich má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní finančného príspevku. Na základe nej každému obyvateľovi, ktorému poskytuje opatrovateľskú službu neverejný poskytovateľ a má s mestom uzavretú zmluvu, prispieva sumou 7,23 eura za jednu hodinu služby.

„Uvedomujeme si, že práca opatrovateliek je nesmierne namáhavá po fyzickej i psychickej stránke. Verím, že aj vďaka národnému projektu podporíme rozvoj opatrovateľskej služby, s cieľom predchádzať jej poskytovaniu v zariadení pre seniorov. Našou snahou je, aby klienti mohli čo najdlhšie zotrvať vo svojom prirodzenom domácom prostredí,“ zdôraznil primátor Ján Nosko.

Samospráva zároveň očakáva, že po preukázaní nákladov, získa v budúcom roku ďalší príspevok vo výške okolo 995.000 eur.

Viac o téme: opatrovateľ, peniaze, služba

Súvisiace články