Regióny Banská Bystrica

Sezóna začína aj v Banskej Bystrici, do kosenia zapoja odsúdených

Zdroj: TASR / Henrich Mišovič

BANSKÁ BYSTRICA – O trávnaté plochy v majetku mesta Banská Bystrica sa v tomto roku postará 36 koscov a 16 hrabačiek mestskej organizácie Záhradníckych a rekreačných služieb. S kosením vypomôžu externí kosci a pracovníci Podniku medzitrhu práce – Šanca pre všetkých, ktorí sa zamerajú na lokality cintorínov a areálov materských škôl. Pomôcť by mali tiež odsúdení. Informovala o tom hovorkyňa banskobystrického primátora Zdenka Marhefková.

 

“Samospráva zvýši intenzitu kosenia detských ihrísk, vo vybraných lokalitách bude pokračovať v prírode blízkom kosení s nižšou intenzitou a v tzv. mozaikovitom kosení,” dodala Marhefková.

Porasty na plochách, ktoré sú intenzívnejšie využívané obyvateľmi, plánuje mesto kosiť v priemere šesťkrát za rok. Častejšie na detských ihriskách. Prírode blízka údržba zelene s nižšou intenzitou kosieb, teda jeden až dvakrát za rok, sa má týkať 24 lokalít s trávnatými plochami na svahoch, v okolí schodísk či garáží.

“Na nový manažment kosenia sme vlani dostali viacero podnetov. Mnohé boli kritické pre nedostatočné pochopenie, čo vlastne prírode blízke kosenie znamená. Preto budú pri plochách s nižšou intenzitou kosenia a na miestach udržiavaných tzv. mozaikovitým kosením, umiestnené informačné tabule. Napríklad nízko kosený nepolievaný trávnik ľahko preschýna a mení sa na plochu, ktorá sa vysoko prehrieva. Prírode blízkou údržbou zelene sa znižuje prašnosť, zlepšuje sa ochladzovanie priestoru, zvyšuje sa ochrana rastlín a živočíchov. Mesto sa aj takto snaží zmierňovať dosahy a prispôsobovať sa zmene klímy,” vysvetlil druhý zástupca primátora Milan Lichý.

Pri tzv. mozaikovitom kosení, ktoré sa má robiť v troch lokalitách mesta, sa nekosí celá plocha územia, len napríklad priestory okolo peších komunikácií. Menej kosieb sa bude realizovať i v okolí vodných tokov.

V meste pod Urpínom by v tomto roku mala pribudnúť aj kvetinová lúka vysiata špeciálne namiešanou zmesou rôznych druhov kvetov.