Regióny Banská Bystrica

Skúška mobilného hradenia protipovodňovej ochrany v Banskej Bystrici: Vodiči pozor na obmedzenia

Ilustračné foto. Zdroj: TASR / Radovan Stoklasa

BANSKÁ BYSTRICA – Skúšobné osadenie prvkov mobilného hradenia protipovodňovej ochrany Banskej Bystrice, ktorá sa uskutoční 28. a 29. septembra, spôsobí dočasné dopravné obmedzenia vrátane peších a cyklistov. Informoval o tom Marián Bocák, hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP), štátny podnik, Banská Štiavnica.

 

SVP ako investor a budúci správca v súčasnosti realizuje stavbu – Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami. Jedným z funkčných prvkov stavby je aj mobilné hradenie, ktorého účelom je zabezpečiť intravilán mesta pred vyliatím vody z koryta rieky Hron a jej prítokov najmä v otvorených úsekoch, ako sú mostné objekty, autobusové zastávky či prevádzkové otvory.

“Pri osádzaní mobilného hradenia dôjde zo strany zhotoviteľa stavby v utorok (28. 9.) v čase od 11.00 do 13.00 hod. k uzatvoreniu cestného mosta cez rieku Hron na Golianovej ulici – most pri Smrečine a v stredu (29. 9.) v úseku od zaústenia vodného toku Bystrica do Hrona v súbehu s rýchlostnou cestou R1. Dopravu v tomto úseku bude koordinovať polícia,” konštatoval Bocák.

Podľa neho v utorok dôjde k dočasnému obmedzeniu pohybu peších a cyklistov na pravostrannej i ľavostrannej ochrannej hrádzi Hrona od mosta pri Smrečine po lávku v časti Majer. Začiatok obmedzenia vstupu na ochranné hrádze Hrona by malo trvať približne od 7.00 hod. do času osadenia a následnej demontáže mobilného hradenia. Predpoklad je do podvečerných hodín toho istého dňa.