Regióny Banská Bystrica Top

SMUTNÁ SPRÁVA Zomrel MILOVANÝ profesor a autor viacerých PUBLIKÁCIÍ: Učia sa z nich aj v zahraničí

sviečka, úmrtie, smrť
Ilustračné foto. ZDROJ: zoznam.sk

BANSKÁ BYSTRICA – Školstvo vo svojich kruhoch stratilo profesora, ktorý svoje pôsobisko úctyhodne reprezentoval. O odchode prof. PaedDr. Karola Lászóa, CSc. informovala Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, na ktorej nejakú dobu pôsobil ako pedagóg Katedry pedagogiky a sociálnej práce. Na posledný odpočinok sa profesor Lászó pobral 02. mája 2023.

 

Profesor Karol Lászó sa väčšinu svojho profesijného života venoval príprave budúcich pedagógov na ich budúce povolanie. Okrem pedagogickej činnosti bol autorom oponentských posudkov aj na iných univerzitách či autorom niekoľkých publikácií. Medzi jeho najznámejšie publikácie patria Všeobecná didaktika, Motivácia v edukačnom prostredí či Teória a prax vo vzdelávaní učiteľov. Niektoré sa dostali aj na univerzity v susednej Českej republike.

Profesor Lászó patril k uznávaným a skvelým pedagógom, ktorého jeho študenti zbožňovali a nevadilo im, ani skoro ráno vstávať na jeho znamenité prednášky. Bývala študentka Magdaléna píše: “Pán profesor László, boli ste skutočne PÁNOM PROFESOROM. Ta nezameniteľne čarokrásna farba Vášho hlasu, ktorá spolu s množstvom Vašich vedomostí, povýšila každú prednášku didaktiky na “kráľovnú edukácie”, vo mne rezonuje dodnes. Prednášky začínajúce o 7.20 ráno boli pre študentskú dušu “ultraskorým” ranným budíčkom, ale neisť na ne, znamenalo nebyť učiteľom, nestať sa pedagógom. Vždy boli pre mňa prínosom. A ešte aj dnes, keď som už sama učiteľkou, čerpám z Vašich prednášok, myšlienok, publikácií. ĎAKUJEM Vám, že ste mi boli sprievodcom na ceste za mojím vysnívaným povolaním. Bolo mi cťou.”