Regióny Banská Bystrica Žarnovica

Stavba športovej haly v Žarnovici sa odkladá, obnoviť chcú areál školy

Ilustračná foto. ZDROJ: TASR - Pavel Neubauer

ŽARNOVICA – Plán vybudovať novú multifunkčnú športovú halu v Žarnovici sa zatiaľ odkladá. Mesto plánovalo tento svoj projekt ešte v roku 2022 predložiť spolu so žiadosťou o finančnú podporu na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR, avšak vzhľadom na to, že celkový rozpočet sa vyšplhal na 4,3 milióna eur, takýto objem peňazí z výzvy MIRRI nebolo možné čerpať. Uviedla to primátorka Žarnovice Alena Kazimírová.

“V súčasnosti sa sústreďujeme na rekonštrukciu športového areálu našej základnej školy. V súvislosti s aktuálne vyhlásenou výzvou z Operačného programu Slovensko na rekonštrukciu a modernizáciou základných škôl pripravujeme projekt, v ktorom chceme zrekonštruovať školské športovisko a tiež materiálne vybaviť a zmodernizovať interiér školy,” priblížila.

Cieľom je v exteriéri školy zrušiť staré antukové volejbalové ihriská a vybudovať dve ihriská s umelým povrchom, kde by sa hral tenis, floorbal, volejbal, bedminton. Toto všetko by bolo s novým osvetlením. “Bežecká dráha, výškarský sektor, sektor na hod kriketovou loptičkou a sektor na hod oštepom by mali byť pokryté liatym tartanom,” doplnila primátorka. Aj napriek tomu, že v uplynulých rokoch sa začala inflačná a energetická kríza, samospráva sa snažila, aj keď v menšom rozsahu, investovať do obnovy mestského majetku, do prípravy projektových dokumentácií, ako napríklad projektová dokumentácia na budovu “hasične”, obnovu budovy základnej školy prvého stupňa. Desiatky tisíc eur z vlastných zdrojov smerovali najmä do úsporných projektov a riešení.

 “Na dom smútku a kultúrny dom, kde sídli naša základná umelecká škola, sme nainštalovali fotovoltické panely v celkovom náklade 32.000 eur. Počítame, že táto investícia nám výrazne ušetrí výdavky na tamojšie energie,” pripomenula Kazimírová. K zníženiu spotreby elektrickej energie a k zvýšeniu efektívnosti by mali prispieť aj nové inteligentné merače spotreby, zatiaľ na 15 z celkom 43 mestských odberných miest.

Okrem toho v meste práve prebieha rekonštrukcia existujúcich hygienických zariadení v budove základnej školy za zhruba 50.000 eur, vyhlásené je verejné obstarávanie na udržiavacie práce na mostoch v meste a v apríli bola dokončená úprava spevnenej plochy a plochy pre stojiská pre kontajnery pri dome smútku za 26.456 eur. Navyše, za uplynulý rok do opravy miestnych komunikácií a havarijného stavu cesty investovali približne 95.000 eur a tento rok ďalších 76.262 eur.