Tajch bude v najbližších rokoch bez vody. Opravujú výpustný systém

NOVÁ BAŇA – V najbližších dvoch až troch rokoch nebude možné kúpanie vo vodnej nádrži Tajch nad Novou Baňou. Mesto ako jeho vlastník sa tam totiž chystá zrealizovať rekonštrukciu výpustného a vyústného systému, tzv. mnícha. Systém je už dlhodobo nefunkčný v dôsledku chyby, ktorá sa vyskytla na ovládacích ťahadlách, ktoré otvárajú zábrany na dne tajchu.

 

Ako uviedol primátor Branislav Jaďuď, mesto bude obnovu financovať z úveru z Environmentálneho fondu, keďže žiadosť na nenávratný finančný príspevok od fondu nemohla byť podporená. Náklady na rekonštrukciu primátor odhadol na asi 800 000 eur.

Mesto sa už v roku 2013 snažilo o vypracovanie projektu a rekonštrukciu nádrže s ambíciou uchádzania sa o externé finančné zdroje z eurofondov. Od tohto roku až po súčasnosť ale nebolo možné sa zapojiť do žiadnej výzvy s takouto požiadavkou, nakoľko výzvy nepokrývali oblasť rekonštrukcie vodných nádrží podľa požiadaviek mesta.

Novobanský Tajch vybudoval v roku 1794 banský inžinier Johan Lill ako zásobáreň vody na pohon banských zariadení. Podľa projektovej manažérky mesta Lenky Šubovej nádrž bola komplexne zrekonštruovaná v rokoch 1996 – 1997, keď bol obnovený výpustný a vyústný systém. Spevnená bola vtedy aj hrádza a opravili aj brehy, vstup do jazera, vrátane bezpečnostného prepadu a odtokového kanála.

Viac o téme: Nová Baňa, oprava, tajch, voda, vypustenie

Súvisiace články