Regióny Banská Bystrica

Technická univerzita vo Zvolene plánuje obnoviť budovu lesníckej knižnice

Zdroj: TASR / Dušan Hein

ZVOLEN – Technická univerzita vo Zvolene (TUZVO) plánuje obnoviť budovu Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnice. Vyplýva to z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie. Ako TASR informoval hovorca TUZVO, predpokladaná hodnota zákazky je 1.602.387 eur bez DPH.

Budova je zapísaná v zozname národných kultúrnych pamiatok, jej obnovu tak konzultovali s Krajským pamiatkovým úradom (KPÚ) v Banskej Bystrici. Podľa oznámenia práce na stavbe zahŕňajú obnovu omietky i poškodených murív. Je to aj maľba fasády podľa pôvodných odtieňov, ktorú schválili pamiatkári. Zároveň podotýka, že pri výkopových prácach musia uskutočniť archeologický výskum.

Súčasťou prác sú aj oplechovanie strešných zvodov, parapetov a parapetnej rímsy. Budú to aj sanácia komínových telies, osadenie mreží na sklade kníh, repasovanie a opätovné osadenie pôvodných mreží na oknách a zábradlia na anglickom dvorci. Vymenia aj niektoré okenné a dverné výplne a zateplia sklad kníh.

Oznámenie vo vestníku informuje, že záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať do 14. júna. Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude cena.

Oficiálna webstránka knižnice informuje, že jej vznik súvisí so zriadením Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene. Zriadenie Štátnej študijnej knižnice vo Zvolene, vedeckého ústavu pre kraj Banskej Bystrice, a súčasne lesníckej a drevárskej knižnice pre celé Slovensko bolo v roku 1952. V roku 1992 zmenili názov vysokej školy na Technickú univerzitu vo Zvolene. V nadväznosti na to sa zmenil názov knižnice na Slovenskú lesnícku a drevársku knižnicu pri Technickej univerzite vo Zvolene.