Regióny Banská Bystrica Banská Štiavnica

Toto niektorých nepoteší: Banskoštiavnická samospráva plánuje zvýšiť niektoré poplatky v školách

Ilustračná foto. Zdroj: TASR/Alexandra Moštková

BANSKÁ ŠTIAVNICA – Banskoštiavnická samospráva plánuje upraviť výšku príspevkov hradených v školách. Verejnosť môže aktuálne pripomienkovať dodatok k všeobecne záväznému nariadeniu (VZN) mesta Banská Štiavnica o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Štiavnica.

Ako sa uvádza v návrhu zverejnenom na internetovej stránke mesta, samospráva navrhuje zvýšiť poplatok za prípravné štúdium vo všetkých odboroch základnej umeleckej školy, poplatok za individuálne štúdium v hudobnom odbore v prípade hlavného nástroja a tiež poplatok v tanečnom, výtvarnom a literárne-dramatickom odbore.

Zvýšiť sa má aj mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí. Zastupujúca prednostka Mestského úradu v Banskej Štiavnici Henrieta Godová potvrdila, že dodatok bude súčasťou rokovania najbližšieho zasadnutia mestského zastupiteľstva, ktoré je zatiaľ naplánované na 28. februára.