Regióny Banská Bystrica

V meste sa snažia aj za finančnej pomoci vlády udržiavať pietne miesta

Banská Bystrica. ZDROJ: wikipedia.org

BANSKÁ BYSTRICA – V uplynulom roku sa vedeniu mesta Banská Bystrica s finančnou podporou ministerstva vnútra a úradu vlády podarilo zrealizovať niekoľko úspešných projektov, a to aj vďaka mimorozpočtovým zdrojom vo výške 38.000 eur. Do údržby pietnych miest a výtvarných diel išlo vyše 20.000 eur. Informovala o tom hovorkyňa banskobystrického primátora Dominika Adamovičová.

 

„Samospráve sa v minulom roku podarilo ohradiť pietne miesto – 45 vojnových hrobov na evanjelickom cintoríne. Odstránili sme poškodené obruby u 48 hrobov vojakov druhej svetovej vojny na rímskokatolíckom cintoríne a mesto na tomto cintoríne vytvorilo jednotné pietne miesto všetkých vojnových hrobov. Súčasne obnovilo dva masové hroby na židovskom cintoríne, pri ktorých bola narušená statika,“ konštatovala Adamovičová.

Mesto ešte v roku 2019 zrevitalizovalo nielen objekt Pamätníka obetiam fašizmu, ale tiež zeleň v okolí pietneho miesta. Z finančných prostriedkov ministerstva kultúry obnovilo prístupový chodník k pamätníku a vlani samospráva osadila informačný systém, ktorý poukazuje na udalosti, odohrávajúce sa po potlačení SNP.

„Uvedomujeme si dôležitosť ochrany pietnych miest na území mesta. V prípade Pamätníka obetiam fašizmu sa jedná o autentickú pamiatku histórie s atribútom umelecko-architektonického stvárnenia, ktorá má nadnárodný význam. Som preto rád, že sa nám podarilo získať dotácie na jeho obnovu,“ konštatoval primátor Ján Nosko.

Banská Bystrica venuje stálu pozornosť i výtvarným dielam vo verejnom záujme. Architekt Karol Rosmány a Matej Rosmány k výročiu Nežnej revolúcie obnovili pamätník venovaný Jánovi Langošovi Odkrývanie. V týchto dňoch sa realizujú dokončovacie práce na replike diela Vladimíra Kopánka Poľné znaky, ktoré osadia na pôvodnom mieste v parku pod Pamätníkom SNP.

„Počas celého roka sa snažíme areál pamätníka v Kremničke, vojnový cintorín prvej svetovej vojny v Majeri ako i ostatné pietne miesta pravidelne udržiavať, revitalizovať okolitú zeleň a zabezpečovať ich stálu ochranu,“ doplnila Jana Pelikánová z oddelenia kultúry banskobystrického magistrátu.