Regióny Banská Bystrica Zvolen

V Očovej obnovujú dom smútku. Aj počas prác je však v prevádzke

Zdroj: Obec Očová

OČOVÁ – V obci Očová vo Zvolenskom okrese v súčasnosti obnovujú dom smútku, aj počas stavebných prác je však v prevádzke. „Nevyhnutná je výmena strešnej krytiny a oprava fasády. Dom smútku bol odovzdaný do užívania v roku 1993,“ uviedol starosta obce Očová Ján Senko.

 

Celková rekonštrukcia stavby je rozdelená na dve etapy prác, v súčasnosti robia prvú. Patria sem oprava strechy vrátane výmeny strešnej krytiny, výmena okien vo výške a oprava fasády. „Pre uvedené práce vo výške je potrebné postaviť lešenie a je obmedzený prístup k domu smútku. Počas pracovných dní bude narušený pokoj na miestnom cintoríne,“ pripomína obec a upozorňuje občanov, aby rešpektovali vyznačené obmedzenia a pre svoju bezpečnosť nevstupovali do priestorov staveniska. „S prácami na oprave domu smútku začala firma začiatkom mája. Práce by mali byť ukončené do konca septembra tohto roka,“ zhrnul starosta.

Celkový rozpočet prvej etapy rekonštrukčných prác je vo výške 136 157 eur. Podľa samosprávy je financovaná z viacerých zdrojov. Je to nenávratný finančný príspevok vo výške 39 900 eur z Pôdohospodárskej platobnej agentúry Bratislava z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka. Dotácia vo výške 15 000 eur je z Ministerstva financií SR a financovanie z rozpočtu obce je vo výške 81 257 eur. Druhá etapa by mala podľa Senka pozostávať z opravy fasády prízemia, opravy či výmeny podhľadov strechy i výmeny okien a dverí. „V prípade vhodnej finančnej situácie a súhlasu obecného zastupiteľstva by sme ju chceli robiť v roku 2022,“ ukončil očovský starosta.