Regióny Banská Bystrica

V rámci Svetového dňa obezity pozývajú zdravotníci v Banskej Bystrici do Poradne zdravia

Ilustračné foto Zdroj: pixabay.com

BANSKÁ BYSTRICA – Pri príležitosti Svetového dňa obezity, ktorý si pripomíname 4. marca, Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici pozýva záujemcov zo strany verejnosti do svojej poradne na preventívne vyšetrenia.

“Všetkým dospelým obyvateľom v spádovej oblasti ponúkame možnosť vyšetrenia v poradni zdravia RÚVZ BB, kde sa dozvedia svoju hodnotu BMI, percentuálne zloženie tela, hodnotu vnútrobrušného tuku, ale aj iné parametre vyšetrené z krvi odobratej z prsta,” informoval odbor podpory zdravia a výchovy k zdraviu RÚVZ v Banskej Bystrici.

Ako ďalej uviedol, regionálne úrady verejného zdravotníctva na Slovensku organizujú pri príležitosti Svetového dňa obezity druhý ročník výtvarnej súťaže pre triedy základných škôl. Predmetom súťaže bude vytvorenie výtvarnej práce na tému “Ovocie a zelenina ako superhrdina!”.

Cieľom Svetového dňa obezity je zvyšovanie povedomia o tejto chorobe

Svetový deň obezity bol vyhlásený v roku 2015. Jeho cieľom je zvyšovať povedomie o tejto chorobe a zároveň upriamiť pozornosť na prevenciu a liečbu. Najúčinnejšou metódou prevencie obezity a rozvoja jej komplikácií je intervencia zameraná na zmenu životného štýlu, zlepšenie stravovacích návykov a zvýšenie fyzickej aktivity.

Podľa odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie by mal mať každý dospelý človek týždenne pravidelný pohyb minimálne 150 minút strednej intenzity alebo 75 minút vysokej intenzity. “Ak chceme realizovať účinnú prevenciu, musíme začať už v detskom veku. RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici realizuje interaktívne zdravotno-výchovné aktivity na základných a stredných školách so zameraním na zdravú výživu a pravidelný pohyb. Prednášky s týmito témami sú určené aj pre širokú verejnosť,” uviedli banskobystrickí odborníci.