Regióny Banská Bystrica Zvolen

Z mesta zmizlo vlani vyše tisíc voľne pohodených injekčných striekačiek

Ilustračné foto Zdroj: TASR/Pavol Zachar

ZVOLEN – Z verejných priestorov mesta Zvolen zmizlo vlani 1033 voľne pohodených injekčných striekačiek. Bolo to viac ako rok predtým, keď ich bolo 466. Uviedla to Michaela Jombíková Janáková, ktorá sa v rámci programu Bezpečne v komunite Zvolen týmto problémom zaoberá.

Dodala, že nárast spôsobila dostupná možnosť zlikvidovať takýto odpad. Je to aj zvýšená informovanosť ľudí, ako s ním zaobchádzať. “Obyvatelia mesta sú zvyknutí na túto službu a vedia, že môžu takýto odpad zlikvidovať bezpečne a bezplatne,” objasnila.

Okrem toho však podľa nej môže byť nárast počtu zlikvidovaných striekačiek spôsobený aj zvýšeným počtom občanov, ktorí užívajú drogy. “Počet zlikvidovaných striekačiek na zdravotné účely je takmer rovnaký ako tých, ktoré pochádzajú z aplikácií návykových látok,” spresnila.

Striekačky sa podarilo zlikvidovať aj na základe podnetov od obyvateľov

Spomenula, že z celkového množstva 340 striekačiek pochádzalo z bezpečnostných škatúľ. Ďalších 309 striekačiek zlikvidovali pracovníci a dobrovoľníci pri pravidelných verejných zberoch. “Tiež sa nám podarilo zničiť 384 striekačiek na základe podnetov od obyvateľov mesta,” doplnila s tým, že občania kontaktovali komunitu 29-krát.

Vlani v apríli osadili vo Zvolene tretiu nádobu na striekačky, je na sídlisku Sekier. “Umiestnenie sa ukazuje ako dobre zvolené, opakovane v ňom nachádzame uložené použité injekčné striekačky,” zhodnotila s tým, že druhou bola nádoba na sídlisku Západ.

Vo Zvolene funguje tento program od roku 2019. Prvými krokmi boli na začiatku osadenie bezpečnostnej nádoby na striekačky na autobusovej stanici. “Cieľom programu je ochrana verejného zdravia prostredníctvom bezpečnej likvidácie striekačiek a zníženie rizika prenosu infekčných ochorení pri náhodnom poranení,” priblížila. Pracovníci nájdenú injekčnú striekačku rukavicami alebo pinzetou vložia do plastovej nádoby na medicínsky odpad. “Túto nádobu následne odovzdáme do špecializovanej spaľovne odpadov, kde ju bezpečne zlikvidujú,” povedala. V prípade nálezu takéhoto odpadu môže verejnosť pracovníkov kontaktovať prostredníctvom sociálnej siete, na e-mailovej adrese bezpecnevkomunitezvolen@gmail.com alebo telefonicky na čísle +421 917 906 823.