Regióny Banská Bystrica

Zápis prvákov do základných škôl sa uskutoční v prvej polovici apríla

Zdroj: Glob.sk/Peter Korček

LUČENEC – Zápis detí do prvého ročníka základných škôl na nasledujúci školský rok sa v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Lučenec uskutoční v prvej polovici apríla. Začiatkom mesiaca sa budú zápisy konať aj v súkromných školách a základnej škole, ktorú v Lučenci zriaďuje cirkev. Na svojej oficiálnej webovej stránke o tom informovala samospráva.

Mesto Lučenec je zriaďovateľom šiestich základných škôl, ktoré navštevuje vyše 2900 žiakov. V školskom roku 2024/2025 plánujú spoločne otvoriť viac ako desiatku prváckych tried. Zápis do prvého ročníka na mestských školách sa uskutoční od 3. do 10. apríla, v druhej polovici marca školy organizujú aj dni otvorených dverí. Presné termíny verejnosť nájde na mestskej webovej stránke alebo na stránkach škôl.

Samospráva pripomína, že na zápis budúcich prvákov si musia rodičia priniesť svoj občiansky preukaz a rodný list dieťaťa. Upozorňuje tiež, že na jednotlivé školy sa prednostne zapisujú deti patriace do daného školského obvodu v súlade so všeobecným nariadením mesta.

“Zákonný zástupca môže pre svoje dieťa vybrať aj inú základnú školu ako základnú školu, do obvodu ktorej patrí podľa trvalého bydliska. V takomto prípade riaditeľ prijme dieťa, len ak má dostatočné kapacitné možnosti,” vysvetlilo mesto.

V Lučenci sa nachádzajú aj tri školy, ktorých zriaďovateľom nie je samospráva. V súkromných základných školách na Námestí Kubínyiho a Ulici B. Nemcovej aj v cirkevnej základnej škole na Ulici T. G. Masaryka sa zápis uskutoční 3. a 4. apríla.