Regióny Banská Bystrica

Zber parožia je bez povolenia nelegálny. Lesníci s políciou robia kontroly

Ilustračná foto. Zdroj: pixabay

BANSKÁ BYSTRICA – Jelene, ale i daniele škvrnité v tomto období každoročne zhadzujú svoju ozdobu – parožie a následne im začína rásť nové. Zhody z týchto druhov sú významným prvkom hodnotenia kvality genofondu a zdravotného stavu poľovnej zveri. Poľovníci upozorňujú, že zber parožia je nelegálny, zbierať ho možno len na povolenie. TASR na to upozornila Marína Debnárová, vedúca odboru komunikácie štátneho podniku Lesy SR so sídlom v Banskej Bystrici.

 

“Na zber parožia vydáva užívateľ poľovného revíru povolenku na poľovačku, v ktorej je vyznačená možnosť zberu parožia. Takúto povolenku je možné vydať len držiteľovi poľovného lístka,” zdôraznil Peter Kuric z odboru usmerňovania lesníckych činností podniku.

Ak človek pri prechádzke v lese nájde zhodené parožie, mal by ho ponechať na mieste nálezu alebo to oznámiť užívateľovi poľovného revíru. Prípadne reagovať tak, ako neznámy návštevník zvernice v Betliari.

“Nedávno našiel čerstvý jelení zhod desatoráka a nechal ho pri aute Lesov SR, za čo mu vďačíme. Máme totiž skúsenosti aj s vykrádačmi zhodov, ktorí poškodzujú oplotenie zvernice, plašia a naháňajú zver, ničia fotopasce,” konštatoval referent poľovníctva Marcel Lehocký z lesníckeho odštepného závodu (OZ) v Rožňave s tým, že na základe zhodov majú lesníci prehľad o početnosti, vekovej štruktúre a kvalite populácie jeleňov a danielov.

Ako pripomenula Debnárová, zber parožia je nelegálny, parožie zveri je vlastníctvom užívateľa poľovného revíru. Lesníci v spolupráci s políciou pravidelne organizujú akcie zamerané na boj proti pytliactvu, zberateľom zhodov a nežiaducim vstupom motorových vozidiel na lesné cesty.

“V Očovej-Obchoditej sme narazili na dve osoby, u ktorých sa ukázalo, že sú to nelegálni zberači zhodov. Celá vec sa vyšetruje. Narušitelia neoprávnene vstúpili motorovým vozidlom na lesnú cestu, neoprávnene parkovali v lesnom poraste, na zber zhodov nemali povolenie a, navyše, porušili protipandemické opatrenia, keďže sa pohybovali v prírode v inom, “čiernom” okrese,” doplnil referent poľovníctva OZ Kriváň Ján Nôžka.