Regióny Banská Bystrica Domáce Brezno

Brezno získalo dotáciu na kompostáreň vo výške viac ako 2,3 milióna eur

Ilustračné foto, zdroj : TASR / Michal Svítok

BREZNO – Mesto Brezno získalo dotáciu na vybudovanie kompostárne vo výške viac ako 2,3 milióna eur. Ako samospráva informovala na svojej webovej stránke, kompostáreň bude ročne schopná spracovať 3500 ton biologicky rozložiteľného odpadu.

 

Kompostáreň má samospráve pomôcť zabezpečiť legislatívnu povinnosť separácie biologicky rozložiteľných zložiek kuchynského komunálneho odpadu, končiť v nej budú konáre z orezov drevín, tráva z kosenia i zvyšky ovocia, zeleniny či varených pokrmov. Ročne by mala byť schopná vyprodukovať až 2100 ton kompostu, ktorý chce samospráva použiť napríklad pri údržbe mesta.

Kompostáreň by sa mala nachádzať na okraji priemyselnej zóny v časti starý Mazorník a tvoriť ju bude niekoľko jednoduchých stavebných objektov. „Ide o lokalitu, ktorá je v územnom pláne určená na funkciu priemyselnej výroby a je dostatočne vzdialená od najbližšej obytnej zóny,“ ubezpečil primátor Brezna Tomáš Abel. V rámci projektu mesto nakúpi i kompostovacie vrecúška, každá domácnosť by ich mala dostať 100. Akým spôsobom bude vyriešený zber od rodinných domov, ešte známe nie je.

„Samospráva má zákonnú povinnosť likvidovať aj kuchynský odpad a ak sa ho v značnej miere podarí odkloniť od skládkovania odpadov, zlacnie zvoz komunálneho odpadu. Biologicky rozložiteľný odpad budeme vedieť spracovať a ďalej využiť,“ vysvetlil riaditeľ Technických služieb Lukáš Jeremiáš s tým, že vďaka tomuto procesu mesto zabráni i vzniku skládkových plynov a to najmä metánu, ktorý výraznou mierou prispieva ku globálnemu otepľovaniu planéty.