Regióny Banská Bystrica

Mesto má v realizácii 34 projektov, uchádzať sa chce o ďalšie dotácie

Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa

LUČENEC – Mesto Lučenec má v súčasnosti v realizácii 34 projektov za približne desať miliónov eur, ďalších 14 projektov má aktuálne v hodnotení. V roku 2024 chce samospráva pokračovať v uchádzaní sa o dotácie a eurofondy, projektovo pripraviť plánuje desiatky ďalších zámerov. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Michaela Baboľová.

Mesto Lučenec bude v roku 2024 hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom vo výške 30.597.915 eur. V rámci investícií počíta najmä s už rozbehnutými projektmi a ich spolufinancovaním. “V rozpočte sú naplánované výdavky, napríklad na zakúpenie vnútorného vybavenia Materskej školy Partizánska, ktorá prešla komplexnou rekonštrukciou vďaka dotácii. V roku 2024 začne mesto Lučenec vďaka získanej dotácii s revitalizáciou Kubínyiho námestia. Ďalším zeleným projektom je revitalizácia zelene na Ulici M. Rázusa,” priblížila primátorka Lučenca Alexandra Pivková.

Aj v roku 2024 chce mesto pokračovať v uchádzaní sa o dotácie a eurofondy, ktoré v aktuálnej finančnej situácii samospráv považuje v rámci rozvoja miest a obcí za nevyhnutné. Pripravené projekty má samospráva pre udržateľný mestský rozvoj (UMR) aj cez integrovanú územnú stratégiu (IÚS) Banskobystrického samosprávneho kraja.

“Ide napríklad o financie na regionálnu plaváreň, bývalú hasičskú zbrojnicu, rekonštrukciu Divadla B. S. Timravy, obnovu Tuhárskeho námestia, revitalizáciu vnútrobloku na Erenburgovej ulici, výstavbu prekrytých kontajnerových stanovíšť či rekonštrukciu mestskej tržnice. Čo sa nám v období nasledujúcich štyroch rokov, keď je možné čerpať tieto financie, podarí zrealizovať, bude závisieť napríklad aj od príjmov z podielových daní,” dodala primátorka.

Ambíciou mesta v nasledujúcich mesiacoch je projektovo pripraviť ďalších takmer 30 rozvojových zámerov. O financie z mimorozpočtových zdrojov sa chce uchádzať napríklad s projektmi zameranými na revitalizáciu zelene na Haličskej ceste a Ulici L. Novomeského či revitalizáciu vnútrobloku na Rúbanisku II. Dotácie by mesto chcelo získať aj na dovybavenie kompostárne, vodozádržné opatrenia, obnovu kamerového systému, rekonštrukciu ciest a chodníkov či revitalizáciu mestského parku.