Prístrešky na zastávkach MHD prejdú po vyše 20 rokoch do rúk mesta

BANSKÁ BYSTRICA – Autobusové prístrešky na zastávkach mestskej hromadnej dopravy (MHD) v Banskej Bystrici prejdú po vyše 20 rokoch zo súkromných rúk do vlastníctva mesta. Technicky zastarané by časom mohli nahradiť nové, modernejšie, keďže od tohto roka by malo byť možné na revitalizáciu zastávok čerpať európske zdroje, ktoré chce mesto využiť. TASR o tom v stredu informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.

Prístrešky sú na základe zmluvy uzatvorenej opakovane na obdobie desať rokov vo vlastníctve spoločnosti euroAWK. Tá ich vybudovala výmenou za možnosť osadiť si v meste reklamné stavby za výhodnejších podmienok vrátane citylightov na autobusových zastávkach. V zmluve, ktorej platnosť sa mala skončiť 31. decembra 2023, je uvedené, že do 30 dní od skončenia jej platnosti reklamná spoločnosť všetky prístrešky v jej vlastníctve odstráni, čo by negatívne ovplyvnilo komfort cestujúcich. Radnica sa preto so zástupcami spoločnosti dohodla na podmienkach predĺženia platnosti existujúcej zmluvy. K odstráneniu prístreškov tak nedôjde a v budúcnosti bude ich vlastníkom samospráva.

„Absolvovali sme niekoľko rokovaní a výsledkom je kompromis prijateľný pre obe strany. Vychádzajúc aj zo skúseností iných miest, kde po skončení zmluvy došlo k odstráneniu všetkých prístreškov, sme napokon dospeli k modelu predĺženia zmluvného vzťahu o tri roky. Čo je však dôležité, po uplynutí tohto obdobia prejdú prístrešky do vlastníctva mesta za symbolické euro. Po 20 rokoch tak nad nimi budeme mať kontrolu. Zároveň toto obdobie využijeme na prípravu a realizáciu projektu komplexnej obnovy existujúcich autobusových zastávok a prístreškov z eurofondov vrátane ich vybudovania tam, kde v súčasnosti chýbajú,“ vysvetlil primátor Ján Nosko.

Súčasťou prístreškov sú vo väčšine lokalít aj osvetlené citylighty. Ich nákup a osadenie by v budúcnosti zafinancovala samospráva z vlastného rozpočtu. Na základe transparentnej súťaže by ich poskytla prevádzkovateľom reklamných služieb a mestský rozpočet by mal nový príjem.

„Z dlhodobého hľadiska je to pre mesto najvýhodnejšie. Prístrešky budú v našom vlastníctve, ich rekonštrukciu zaplatíme z eurofondov a financie z reklamných stavieb, ktoré sa doteraz používali na financovanie zastávok, budú príjmom mesta a môžu sa využiť na ďalšie investičné zámery,“ zhrnula prednostka magistrátu Marica Koreňová.

Podľa prvého viceprimátora Jakuba Gajdošíka o možnostiach čerpania eurofondov na rekonštrukciu autobusových zastávok rokujú s ministerstvom dopravy. „Naším zámerom je nielen postaviť nové prístrešky, ale upraviť celý priestor zastávok. Na najfrekventovanejších plánujeme osadiť elektronické označníky,“ doplnil Gajdošík.

Ak sa mestu podarí revitalizovať autobusové zastávky predtým než uplynie lehota troch rokov, keď bude počas prechodného obdobia v platnosti dodatok k zmluve so spoločnosťou euroAWK, prístrešky sa odstránia skôr.

Viac o téme: MHD, zastávky

Súvisiace články